20.09.2020 [neděle] - 28.09.2020 [pondělí], zveřejněno: 31.08.2020, kategorie: Poutní zájezdy

Pozvánka na zájezd za poutními a historickými místy Polska a východních Čech

Pozvánka na zájezd za poutními a historickými místy Polska a východních Čech

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve seniory                

a další zájemce na zájezd

Poutní a historická místa Polska a východních Čech

Poutní místo Krzeszów (Křešov) s unikátním barokním klášterním komplexem a monumentální bazilikou, poutní místo Wambierzyce (Vambeřice), nazývané též Slezský Jeruzalém a Broumov s impozantním barokním komplexem benediktinského kláštera

Termín: 8. 10. 2020                

Cena: 650,- Kč

Uzávěrka přihlášek: 29. 9. 2020

Aktuálně obsazeno z více než poloviny.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, duchovní doprovod

Cena nezahrnuje: vstupy, strava, pojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění storna zájezdu 130,- Kč

Program: Ráno odjezd ze Svitav, Litomyšle, Vysokého Mýta, Hradce Králové, Jaroměře a Trutnova (Trutnov - pouze nástupní místo). Případná další místa na trase dle předchozí domluvy. Návštěva nádherného poutního místa a unikátního cisterciáckého klášterního komplexu v Křešově, který je nazývaný perlou baroka. Na toto místo po staletí míří poutníci, aby prosili o pomoc prostřednictvím Milosrdné Matky Boží, patronky křešovského opatství. Mše sv. v monumentální bazilice, modlitby, případně možnost prohlídky komplexu. Přesun do Broumova - prohlídka impozantního barokního komplexu benediktinského kláštera, přestávka na oběd. Pokračování do Vambeřic, známého mariánského poutního místa, nazývaného též Slezský Jeruzalém. Návštěva a prohlídka barokní baziliky, modlitba. Dle časových možností ještě zastávka v „rybí restauraci“, kde vám připraví pečené pstruhy (tento bod programu negarantujeme). Odjezd přes Náchod do Hradce Králové a dále po stejné trase směr Svitavy. Návrat v podvečerních až večerních hodinách. Eventuální změna pořadí navštívených míst, případně programu vyhrazena dle aktuální situace.

Přihlášky: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, 737 215 328, 734 435 360, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz. Těšíme se na setkání s vámi!


 

 

Zájezd do Řecka

 
Nahoru