01.12.2015 [úterý] - 06.12.2015 [neděle], zveřejněno: 26.10.2015 15:00, kategorie: Akce

Pozvánka na putování Svatou zemí s otevřenou Biblí s biskupem Janem Vokálem

Pozvánka na putování Svatou zemí s otevřenou Biblí s biskupem Janem Vokálem

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové

srdečně zve seniory a další zájemce na

Zájezd do Izraele – putování Svatou zemí s otevřenou Biblí s biskupem Janem Vokálem


Termín: 6. 3. – 13. 3. 2016       

Cena se všemi poplatky a vstupy: 22.790,- Kč (845,- €)   

ODLET:  6. 3. z Prahy z letiště Václava Havla

PŘÍLET:  13. 3. do Prahy na letiště Václava Havla

PROGRAM: zájezd bude duchovně doprovázet královehradecký biskup Mons. JUDr. Jan Vokál, JU.D. ve spolupráci s P. Mgr. Pavlem Dokládalem a Ing. Hankou Frančákovou. Jedná se vyloženě o poutní cestu církevního charakteru. Strávíme 7 pobytových dnů ve Svaté zemi - putování po biblických místech v Kristových stopách s každodenní mší svatou.Návštěva biblických míst jako je např. Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Jericho, Tábor, Kána Galilejská, Karmel, Ein Karem, hora Pokušení a Blahoslavenství, Kafarnaum, Tabgha, Petrův primát, biblická řeka Jordán, aj., koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce a plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ: 2x v Tiberiasu, 4x v Betlémě v hotelích střední třídy se standardním vybavením a službami s polopenzí, ve dvoulůžkových (na přání třílůžkových pokojích se sociálním zařízením). Pokud si přejete být ubytovaní s někým konkrétním, prosíme o uvedení do smlouvy o zájezdu. V případě, že není klienta ke komu doobsadit, je povinen připlatit si 1/1 pokoj.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli  klimatizovaným turistickým autobusem

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek (v případě jeho navýšení ze strany letecké společnosti byste byli včas vyzvání k doplacení rozdílu),  dopravu po Izraeli, 6x ubytování v hotelu s polopenzí, 2x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, vstupy do všech zpoplatněných  objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, výjezd auty na horu Tábor, bakšiš na hotely, bakšiš pro řidiče autobusu, speciální rozšířená večeře ve „stanu“ s ochutnávkou vína, zákonné pojištění CK proti úpadku, duchovní doprovod

CENA NEZAHRNUJE: připojištění proti stornu (nepovinné) 330,-/os./pobyt/ 13 Eur,nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, jinak nebude vyřízeno ani dodatečně (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání v CK), příplatek za 1 lůžkový pokoj 2900 Kč/110 Eur

PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., Novoměstská 205, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, 272 049 622, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, 720 993 837  e-mail: zajezdy@avetour.czprodej@avetour.cz, www.avetour.cz

POKYNY:  vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení je nutné uhradit  1. zálohu ve výši nejméně 9.000 Kč/334 Eur/os., 2. zálohu ve výši 9000 Kč/os. (dle výzvy CK), zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu  na naši adresu, příp. i osobně nebo e-mailem (oskenované), po obdržení 1. zálohy (platby) potvrdíme kopii smlouvy zpět,  celá platba musí být uhrazena nejpozději do 1. 2. 2016, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno! (tzv. rychlopas není akceptován), cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč/USD a do 27 Kč/Eurv případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není   

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 18 – 25°C – ideální počasí na poutně-poznávací zájezd

Předpokládaný denní program CK Avetour s.r.o. v Izraeli ve dnech 6. 3. – 13. 3. 2016

6. 3. neděle sraz  všech účastníků je v Praze na letišti Václava Havlav odletové hale SEVER – TERMINÁL 1 v 19:00 hod. (případné změny sdělíme ve finálních pokynech )  u odbavovacích pultů  č. 171-178, vlastní odlet je ve 22:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol

7. 3. pondělí – brzy nad ránem přílet do Tel Avivu, přejezd ke starobylému římskému akvaduktu u Caesarei Přímořské, osvěžení u Středozemního moře, Haifa – pohoří Karmel – Mariánská svatyně – Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Nazaret – bazilika Zvěstování, mše svatá, chrám s dílnou sv. Josefa (Svaté rodiny),  studna Panny Marie, Kána Galilejská – první Ježíšův zázrak – proměnění vody ve víno na svatbě v Káně, ubytování Tiberias (již kolem 14:00 hod.), večer ještě fakultativně procházka Tiberiasem

8. 3. úterý – snídaně, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, Tabgha – nasycení zástupů – zázračné rozmnožení chleba a ryb, Mensa Christi – Petrův apoštolský  primát, hora Blahoslavenství – (mše svatá) – hora Osmera Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání,  poté oběd na břehu Galilejského jezera – ryba sv. Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Jardenit – biblická řeka Jordán, Tiberias – večeře,  ubytování

9. 3. středa – snídaně,  hora Tábor – bazilika Proměnění Páně, mše svatá, výjezd taxíky na horu, návštěva staré Jaffy (Tel Aviv), která byla již ve  starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech,kostel sv. Petra, Betlém – večeře, ubytování, Betlém – ubytování

10. 3. čtvrtek – snídaně, Jeruzalém – příjezd k Jaffské bráně – vstup do Starého města, Golgota – chrám Božího hrobu – místo ukřižování Ježíše Krista – mše svatá, Křížová cesta (Via Dolorosa), Litostrotos – podzemní kanály Jeruzaléma zbytky Antoniovy pevnosti, Hadriánův oblouk, chrám Odsouzení a Bičování, bazilika sv. Anny, nádrž Bethesda, odpoledne pomalý a postupný výstup na Olivovou horu přes údolí potoka Cedron, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, bazilika Národů (Smrtelné úzkosti Páně), chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud mimo jiné Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Páter Noster s mozaikovými zobrazeními modlitby Páně v mnoha světových jazycích, nakonec na vrchu Olivové hory „kaple“ s místem  Nanebevstoupení Ježíše Krista,  Betlém – večeře, ubytování

11. 3. pátek– snídaně, dopoledne  program v Betlémě – bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, oběd v malebné arabské restauraci v centru Betléma, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení svého chrámu, hora Sion – Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře a Seslání Ducha sv., mše svatá, Davidův hrob – tradiční místo hrobu krále Davida, bazilika zesnutí Panny Marie – mše svatá,  Betlém – večeře, ubytování

12. 3. sobota – snídaně, mše svatá v bazilice Narození Páně u sv. Kateřiny, poté výjezd z Betléma -  překrásné údolí Wádi Quelt – poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, hora Pokušení – výhled z centra města, Jericho – nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, Elíšův pramen, Zacheův fíkovník, v době  přestávky lze navštívit fakultativně Tel el Sultan – nejstarší naleziště lidského osídlení (neolit), koupání v Mrtvém moři cca 2 – 2,5 hod., Betlém – večeře se závěrečným posezením v „pastýřském stanu“ ubytování

13. 3. neděle – snídaně, dopoledne Ein Karem – místo Navštívení Alžběty Pannou Marií – Magnifikat, (bazilika Navštívení), bazilika Narození Jana Křtitele, po poledni prohlídka (z venku) izraelského parlamentu – Knessetu s poblíž stojící obří Menorou se starozákonními výjevy, odlet z Tel Avivu v 17:55 hod. do ČR s příletem do Prahy na letiště Václava Havla ve 21:10 hod.

* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek

 
 
Nahoru