18.04.2017 [úterý] - 20.04.2017 [čtvrtek], zveřejněno: 11.04.2017 11:15, kategorie: Akce

Pozvánka na Akademii pro aktivní třetí věk

Pozvánka na Akademii pro aktivní třetí věk

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve seniory, animátory seniorů a další zájemce na druhé setkání Akademie pro aktivní třetí věk, které se uskuteční 20. dubna 2017 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu. Téma dubnového setkání zní: Předávání víry v rodině.

Program je následující:

Nové Adalbertinum – přednášková místnost Balbínka (přízemí)

9:15 – Zahájení, úvodní slovo – Mons. Mgr. Josef Socha

9:30 – 10:00 – Úloha starších lidí v rodině – biblický pohled – PhDr. Veronika Čepelková

10:00 – 10:15 – Přestávka

10:15 – 11:00 – Předávání víry v rodině – pastorační pohled – P. Mgr. Jan Paseka

11:00 – 12:30 – Přestávka na oběd

12:30 – 13:15 – Předávání víry napříč generacemi – svědectví – manželé Marie a Pavel Klimešovi

13:15 – 14:15 – Závěrečná diskuze

Kontakt a přihlášky (na akci je nezbytné přihlásit se předem do 12. 4. 2017):

Diecézní centrum pro seniory

Velké náměstí 32

500 03 Hradec Králové

tel.: 495 063 661

mobil: 737 215 328

e-mail: dcs@bihk.cz

web: www.dcshk.cz

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru