27.11.2014 [čtvrtek], zveřejněno: 18.11.2014, kategorie: Akce

Pozvání na setkání "La vie montante" ve Frýdku-Místku

Pozvání na setkání "La vie montante" ve Frýdku-Místku

Hnutí "La vie montante" sk. 1 římsko-katolické farnosti Místek zve 27. 11. 2014 od 8 hodin na 11. vzájemné výměnné setkání mezi farnostmi Místek a Třinec. Toto setkání začně přivítáním a občerstvením na faře v Místku. Po modlitbě sv. růžence příjde kronikářka Města Frýdek-Místek a ukáže nám kroniku města, kterou vytváří. Pak si půjdeme k prohlídnout kostel sv. Jakuba st. v Místku. 

Po modlitbě Anděl Páně a malém občerstvení odjedeme poznávat skvosty dalších kostelů - tentokrát půjdeme do farnosti Dobratice u FM a pak farnosti Dobrá u Frýdku-Místku, kde budeme mít společnou mši svatou za úmysly našich obou společenství. Poděkujeme také Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží  požehnání za nová kněžská a řeholní povolání, za naše rodiny, děti a vnoučata, za kněze z obou farnosti a za pokoj ve světě, a také za úmysly Svatého Otce a našich biskupů.

Ke společnému setkání jste srdečně zvání všichni, kteří budete mít možnost přijít mezi nás!

Mária Tvrdá

 
 
Nahoru