14.02.2014, autor: Jan Jankovič, kategorie: Poutní místa v ČR

Poutní místo Rokole

Poutní místo Rokole

Poutní místo Rokole se nachází o samotě blízko levého břehu říčky Olešenky v Podorlické pahorkatině, 9 km jihovýchodně od Náchoda, 6 kmvýchodně od Nového Města nad Metují a 8 km severovýchodně od Dobrušky. 

Historie a popis poutního místa

O příčině vzniku nejstarší kaple v Rokoli se vypráví zajímavý příběh otce a slepého syna:

"Jednoho dne kráčel jakýsi lesník z nedalekého Nového Hrádku kolem studánky v lese nad říčkou Olešenkou poblíž zříceniny hradu Frymburka. Náhle uviděl spadnout slepého ptáka do pramene, který po chvíli již zdravý odlétl do oblak. Překvapený lesník to považoval za Boží znamení, přinesl vodu ze studánky s sebou domů a omyl jí oči svého slepého zbožného syna. I jeho voda uzdravila. Vděčný muž postavil u zázračného pramene kapličku, do níž zavěsil obraz Panny Marie."

Tolik o původu kaple dochovala zbožná legenda. Kaple ale postupně upadala do zapomnění, zchátrala a důkladně byla obnovena až roku 1859. Nad jejím oltářem je zavěšen milostný obraz Panny Marie – Královny s Ježíškem na klíně. Nápis na oltáři: "Nic než tebe – nic bez nás" vyjadřuje tzv. úmluvu lásky, kterou zde s Pannou Marií roku 1939 uzavřela první skupina českých kněží po vzoru Mariánské družiny P. Josefa Kentenicha v Schönstattě. (Rokolská kaplička se tím stala kolébkou, domovem a duchovním centrem schönstattské  rodiny v našich zemích; zvláště od roku 1953, kdy tu byl umístěn trezorový svatostánek, se zde konají mariánské eucharistické adorace.) Roku 1874 byla naproti kaple (nyní přes asfaltovou komunikaci v zalesněném prostoru) vztyčena jednotlivá zastavení křížové cesty v podobě litinových reliéfů na nevysokých kamenných sloupcích. Počet přicházejících poutníků rostl, a proto nechal roku 1930 podnikatel František Přibyl na svahu nad silnicí postavit pseudogotický kostelík Panny Marie (se sochou Panny Marie s Ježíškem), který byl vysvěcen roku 1945 aroku 1969 byl upraven podle směrnic druhého vatikánského koncilu. K opravě svatyně došlo v roce 1988 ak přístavbě sakristie nákladem P. Petra Štěpánka roku 1993. Nad kostelem Panny Marie byla postavena a 19.7.1997 posvěcena první originální svatyňka v Čechách - kopie původní kapličky v Schönstattě. Je to 143. schönstattská kaplička na světě a nese ideál - poslání Betléma. Tři roky na to byl dobudován v její blízkosti provinční dům, kde v současné době žije asi 22 sester, většinou už starších a nemocných. K poutnímu místu patří ještě poblíž stojící dřevěná "Loreta" s obrazy sedmi bolestí Panny Marie.

Hlavní pobožnosti

Hlavní pouť v neděli po 8. září (narození Panny Marie), mše sv. se slouží vždy každou neděli od 15 hodin, od listopadu do konce února 1. neděli v měsíci a v lednu vždy jen 1. 1. (na Nový rok) od 15 hodin.

Jan Jankovič

 

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru