10.07.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Poutní zájezdy

Poutní cesty s Diecézním centrem pro seniory

Poutní cesty s Diecézním centrem pro seniory

Centrum pro seniory Královéhradecké diecéze každoročně nabízí oblíbené poutní zájezdy určené především seniorům - s přihlédnutím k jejich fyzickým, zdravotním i finančním možnostem. Každý poutní zájezd má zajištěný špičkový duchovní doprovod - kněžský, někdy dokonce i biskupský, takže poutníci mají denně mši svatou, možnost přijetí svátostí a fundované duchovní slovo zaměřené na aktuální problémy i na navštívená poutní místa a k tomu perfektní historicko-duchovní i příslušný místopisný výklad.

Z osvědčených nejoblíbenějších duchovních průvodců jmenujme například královéhradeckého sídelního biskupa Jana Vokála, pomocného biskupa Josefa Kajneka, Jána Majerníka, Františka Líznu a další. Účastníci poutí oceňují jejich obdivuhodný duchovní potenciál, přátelský přístup k účastníkům zájezdu, znalosti historie i místopisu navštívených míst, v neposlední řadě i jejich jazykové znalosti, schopnost zaujmout a smysl pro humor.

Z absolvovaných poutních cest si připomínáme například nezapomenutelné zájezdy do Říma a Vatikánu, do poutních míst Fatima, Lurdy, La Saletta, Cluny, Arsu a Taizé, na poutní místa Slovenska, ostrovy Malta a Madeira se zaměřením na jejich křesťanské kořeny a na světce, kteří tam, pobývali, na poutní zájezdy po stopách sv. Pavla, loňskou jubilejní svatoanežskou pouť a řadu dalších. 

Poutníci oceňují především přátelskou atmosféru i nenásilné duchovní zaměření poutí, denní možnost přijetí eucharistie, společné modlitby, příjemné, přátelské a odborně i duchovně fundované průvodce, možnost opětovného setkání se starými známými z předešlých cest, ubytování i stravování na velmi slušné úrovni, minimum nočních přesunů, bezchybnou organizaci, možnost uzavření nových přátelství s lidmi, s nimiž by se jinak nesetkali a mnoho dalších aspektů. Pokud vím, nikdy se nestalo, že by někdo litoval, že se zájezdu zúčastnil.

V letošní nabídce podzimních zájezdů zaujme především poutní cesta do bezpečného Slovinska duchovně doprovázená biskupem Josefem Kajnekem ve dnech 17. - 24. září s návštěvou Juských Alp, alpských jezer, poutních míst a rekreačním pobytem u moře nebo na Velkou Fatru s návštěvou poutního místa Turzovka a koupáním v termálních lázních Turčianske Teplice v termínu 4. - 8. září.

Kromě toho je připraven velký okruh Řeckem po stopách apoštola Pavla s biskupem Janem Vokálem 11. - 19. října.

Diecézní centrum pro seniory uskutečnilo řadu záslužných akcí nejen pro „dříve narozené“; během současné koronavirové krize organizovalo styk s osamělými seniory, na webu Simeon.cz publikovalo „Slova pro potěchu duše“ a po mnoho let ve spolupráci s křesťanskými cestovními kancelářemi Avetour a Awertravel realizovalo celou řadu zdařilých poutních zájezdů. Křesťanští poutníci doufají, že i v budoucnu budou mít možnost účasti na mnohých dalších poutních akcích.  

Karel Voplakal

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru