19.04.2016 16:30, autor: Stanislava Vopařilová st. a Stanislava Vopařilová ml., kategorie: Akce

Pouť na Velehrad nám dala novou naději usilovat každodenně o morální hodnoty

Pouť na Velehrad nám dala novou naději usilovat každodenně o morální hodnoty

V neděli 10. dubna 2016 jsme se zúčastnili setkání na Velehradě, které bylo nazváno "Návrat  ke  kořenům". Naše cesta začínala v Litomyšli, kde nás přivítala organizátorka zájezdu Veronika Čepelková. Autobus byl vypraven z Hradce Králové za KDU-ČSL. 

V poutní bazilice jsme se zúčastnili mše sv., kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner. V promluvě pan arcibiskup vzpomněl na vzácného  člověka Jana Šrámka (1870–1956). Po mši sv. se vydal průvod k hrobu Msgre. Jana Šrámka, kde na hřbitově zazněla slova předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, že příklad kněze a politika, zakladatele lidové strany a tělovýchovné jednoty Orel je nám odkazem, abychom se nebáli prosazovat hodnoty a o ně se opírat.

Také jsme zhlédli výstavu věnovanou Msgre. Šrámkovi. Další a hlavní bod programu  byla  konference věnovaná osobnosti Jana Šramka. O přednášky, které pojednávaly o osobě Jana Šrámka byl mimořádný zájem, probíhaly ve dvou sálech  Stojanova  gymnázia Velehrad.

Tato pouť nám dala novou naději a odvahu jít dále a usilovat každodenně o morální hodnoty. Organizátorům  děkujeme a přejeme zdraví a nový optimismus do dalších dnů.

Stanislava Vopařilová st. a Stanislava Vopařilová ml.

 
 
Nahoru