20.11.2013, autor: Anna Matoušková, kategorie: Akce

Pouť k ukončení Roku víry na Moravu a Slovensko

Pouť k ukončení Roku víry na Moravu a Slovensko

Všichni rádi vzpomínáme, v letošním roce bylo opravdu mnoho příležitostí i nabídek prožít Rok víry podle svého uvážení. Jednou z nich byla možnost v září navštívit s Diecézním centrem pro seniory pod vedením Mgr. Veroniky Čepelkové, Pálavu s ochutnávkou několika druhů vín, Velehrad a Turzovku. Duchovní záštitou byl otec Mgr. Jan Kunert, který nás provázel během cesty Slovem i modlitbou, Verunka pak informacemi o lokalitách, kterými jsme projížděli. Do pálavského sklípku jsme dojeli za krásného počasí, ale sklípek je sklípek a museli jsme se trochu přiobléct, abychom mohli vychutnat domácí uzené, klobásy, výborný chléb a 7 druhů vín, opravdu skvělých. Nemohlo nezaznít : “Vínečko bílé……..“ a další písničky vhodné pro tuto atmosféru . Dojeli jsme na Velehrad, ubytovali jsme se ve Stojanově, kde nás přívětivě přijaly řádové sestry, ubytování a zázemí pro poutníky báječné. Po občerstvení jsme se, kdo měl zájem, vypravili 8 km svatojakubskou cestou k Buchlovu  s koloritem Velehradu za zády a růžencem na úmysl za svět a šťastný návrat. Trasa místy náročná, kamenitá, vyšlapaná se spousty kořenů a do kopce. Nálada nás neopouštěla, k připravenému autobusu jsme doputovali všichni.

Zpět na Velehrad a hned na rezervovaný čas v 17 hod. na mši, kterou sloužil Otec Kunert. V místě, kde působili Cyril a Metoděj ze Soluně, díky císaři Michaelovi a velkomoravskému knížeti Rostislavovi, který požádal císaře o misionáře znalých slovanského jazyka, kteří spojili osudy své s osudem našich předků, kteří nežili v tak společensky a kulturně vyspělé společnosti jako v jejich domovině, kterou kvůli nim opustili před 1150 lety. Chtěli zde předat to, co považovali za nejdůležitější a nejcennější. Když papež Jan Pavel II. v roce 1990 na Velehradě hovořil o Cyrilu a Metodějovi, vyzdvihl význam obou bratří pro budování křesťanské Evropy a zdůraznil jejich odkaz pro jednotu Východu i Západu. Tito světci, jsou připomínáni i ve Svaté zemi (Jeruzalémě) dvěma sousošími. Jejich odkaz hodláme chránit a předat budoucím generacím.

Ráno, bohatě a chutně prostřeno v jídelně kláštera, kde jsme si mohli zakoupit Velehradské oplatky a upomínky zručně vytvořené řádovými sestrami, potom na mši v klášterní kapli, nasednout na autobus, a směrem na Turzovku. Počasí, krásná příroda a duchovní prostředí, nezklamalo ani v těchto místech. Historické propojení s Lurdami, Pannou Marií a Bernardetkou skrze svědectví s mnoha zázraky, nás opět obohatilo, mnozí si odváželi domů vodu pro své blízké a mnoho zážitků z dvoudenního našeho putování.

Radost z putování nás provázela i po cestě domů a těšíme se na Předadventní setkání 30. 11. 2013 na setkání seniorů na DHK v Hradci Králové.

Anna Matoušková

 
 
Nahoru