25.08.2022, autor: Věra Šimková, kategorie: Poutní zájezdy

Pouť do Křešova, Broumova a Vambeřic: Vždy se na vzájemné setkání moc těšíme

Pouť do Křešova, Broumova a Vambeřic: Vždy se na vzájemné setkání moc těšíme

Pouť do Křešova, Broumova a Vambeřic
(18. 8. 2022)

Jn 13,34: "Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem."

Proč s Diecézním centrem pro seniory na poutě tak rádi jezdíme? Protože je nám s ní dobře a obklopuje nás lidmi, se kterými je nám také dobře. Vždy se na vzájemné setkání moc těšíme.

Tentokrát jen jeden den ... A kde jsme to vlastně byli? V Křešově, Broumově a ve Vambeřicích - Slezském Jeruzalémě.

Křešov je v Polsku. Nádherné poutní místo a cisterciácký klášterní komplex, perla baroka. V překrásné bazilice Nanebevzetí Panny Marie, při mši svaté, poklekáme k nohám Ježíše společně s o. Pavlem Rouskem. Pak ve vedlejším kostele sv. Josefa si prohlížíme malby na stěnách a vzpomínáme na životní pouť rodiny sv. Josefa a Panny Marie. Navštívili jsme zde také Mauzoleum Piastovců. Je to jeden z nejhezčích objektů svého druhu na světě, zachycuje slávu zakladatelů kláštera Křešov.

V Broumově jsme si prohlédli benediktinský klášter, opět baroko. V pohnutí stojíme před kopií Turínského plátna - před siluetou samotného Ježíše. V zamyšlení u zapůjčené Ďáblovy bible, kterou si "odvezli" Švédové v r. 1648. Pomodlili jsme se v kostele sv. Vojtěcha. Po obědě jsme si v klidu vyslechli výklad o kraji Broumovsko v dřevěném hřbitovním kostelíku Panny Marie z r. 1540.

A nakonec Vambeřice, mariánské poutní místo v Polsku - Slezský Jeruzalém. Modlíme se za své rodiny a za své drahé v překrásné barokní bazilice minor Navštívení Panny Marie. Je v ní zázračná dřevěná soška Panny Marie s děťátkem z 12. stol., klenot baziliky.

A je tu večer, jsme plni dojmů... Pouť uběhla velmi rychle. S mírem a pokojem v srdci se vracíme do svých domovů.

Veroniko a o. Pavle, vděčně děkujeme.

Děkujeme PhDr. Veronice Čepelkové za uspořádání pouti, Mons. Mgr. Pavlu Rouskovi za duchovní doprovod a Diecéznímu centru pro seniory Hradec Králové.

Věra Šimková

 
 
Nahoru