07.07.2021, autor: Věra Šimková, kategorie: Poutní zájezdy

Pouť do Bílovic nad Svitavou, Brna a Křtin: Byli jsme duchovně naočkováni

Pouť do Bílovic nad Svitavou, Brna a Křtin: Byli jsme duchovně naočkováni

Po stopách P. Jana Rybáře a P. Františka Lízny jsme se vydali 30. 6. 2021. Vyjeli jsme s PhDr. Veronikou Čepelkovou, P. PaedDr. Jiřím Vojtěchem Černým a Mons. Mgr. Pavlem Rouskem. Po dlouhé uzávěře způsobené epidemií jsme se na naše společné setkání velmi těšili.

Nejprve jsme navštívili městečko Bílovice nad Svitavou, rodiště i místo posledního odpočinku úžasného kněze P. Jana Rybáře SJ. V místním kostele jsme měli mši svatou, celebroval P. Dr. Pavel Lazárek, jeho odchovanec. Vzpomínal s námi na celý život o. Jana. Pomodlili jsme se u jeho hrobu, navštívili z venčí jeho rodný dům. Provázel nás a vzpomínal také jeho prasynovec. Po obědě jsme ještě dostali zákusky, které nám napekla místní děvčata. Dojati jsme se loučili, místo i krásný kostel na nás působily zvláštním duchovním kouzlem.

Dále naše cesta vedla do Brna, do jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme v tiché úctě poděkovali za život P. Františka Lízny SJ a poslechli si vyprávění jeho spolubratra jezuity.

V poutním místě Křtiny jsme se zastavili v nádherném kostele. Opět další místo, kde vnímáme silné duchovní působení. V podvečer jsme ještě v kostele vyslechli překrásnou zvonkohru, několik Mariánských písní.

V autobuse nám Veronika prodala knihy napsané o. Janem a kalendáře s jeho myšlenkami.

Šťastní a s vděčností za vše, jsme se postupně loučili cestou k domovu.

Drahá Veroniko, o. Vojtěchu a o. Pavle, za vše Vám z celého srdce děkujeme. Bylo nám s vámi moc dobře a byli jsme všichni duchovně naočkováni.

Vděčně Věra Šimková

 
 
Nahoru