08.10.2019, autor: Věra Šimková, kategorie: Aktuality

Postřehy ze XIV. diecézního setkání seniorů v Hradci Králové

Postřehy ze XIV. diecézního setkání seniorů v Hradci Králové

Diecézní centrum pro seniory nás 1. 10. 2019 přivítalo v Hradci Králové v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Je Světový den seniorů. Tématem diecézního setkání je "Papež František".

Začínáme modlitbou seniorů za papeže Františka. Slavnostní bohoslužbu prožíváme s hlavním celebrantem, diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem. Hovoří o sv. Terezii z Lisie, která byla patronkou misií. Podobné povolání máme i my dnes. Hlásat radostnou zvěst, Ježíše Krista.

Dalším programem je naše setkání s českým diplomatem JUDr. Pavlem Vošalíkem v Novém Adalbertinu. Do roku 2018 byl velvyslancem ČR při Svatém stolci. Hovoří o "papeži Františkovi a jeho diplomacii". Říká, že papež dobývá svět silou své osobnosti a svým přístupem k věřícím. Vzpomíná i na papeže Jana Pavla II. a na Benedikta XVI.

V další přednášce Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. hovoří velmi zajímavě o "Františkovi - apoštolovi 21. století". Podtrhl význam církve a vnímání Boha v kontextu dějin. Vyzdvihl Ježíšova rozhodující kritéria, který se neptá, zda se modlíme, chodíme do kostela, ale ptá se, zda jsme nasytili, pomohli, zda se lidsky dělíme s ostatními. Kolik lásky ze sebe jsme schopni dát druhým.

Program pokračoval, manželé Halbrštátovi nás informovali o tom, "jak pomáhají Papežská misijní díla s papežem Františkem". Důležitá byla i naše finanční podpora.

Závěrem bylo hezké benefiční vystoupení Zuzany Bubílkové a Nathanela Filipa: "Šansony a BUBU fóry".

Odvezli jsme si domů hřejivý pocit z hezkých setkání, dozvěděli se nové informace, nakoupili odbornou literaturu. Čeká nás četba knihy Veroniky Čepelkové "Stáří v Bibli". Rádi se o našem setkání "na diecézku" podělíme ve svých farnostech.

Těšíme se, že se zase uvidíme třeba na zájezdech s biskupem Josefem Kajnekem za krásami Alp nebo s biskupem Janem Vokálem v Řecku po stopách apoštola Pavla.

Jak nám připomíná "naše Veronika" slova papeže Františka, pro nás seniory nenastává čas "odložit vesla do loďky", nýbrž plujeme dál naším životem a pomáháme si navzájem!

Věra Šimková

 

 

 

Zájezd Toskánsko a ostrov Elba

 
Nahoru