09.02.2016, autor: www.bihk.cz, kategorie: Aktuality

Pomozte opravit varhany v Přepychách

Pomozte opravit varhany v Přepychách

Adoptujte si jednu z 666 píšťal a přispějte na opravu historických varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Oprava si vyžádá téměř tři čtvrtě miliónu korun.

Královský nástroj postavila pro přepyšský kostel v roce 1872 dílna Amanda Hanische z Rychnova nad Kněžnou. "Impuls k záchraně varhan nám dali organizátoři generální opravy varhan v Husově sboru v Dobrušce, která byla realizována během loňského roku a na kterou se podařilo shromáždit více než šest set tisíc korun. Věříme, že právě Přepychy budou druhou obcí v regionu, kde se také podaří historicky cenný nástroj zachránit," řekla starostka Přepych Zdeňka Seidelová. Právě z její iniciativy byla oprava nástroje ve spolupráci s farností a spolkem PROVARHANY zahájena.

Zakázku na opravu varhan získal varhanář Ivan Bok z Krnova. Podle něj se jedná o nástroj, jehož konzervativní koncepce, systém mechaniky a měchové soustavy jsou dnes chápány jako klad. "Hanisch byl stavitelem, který navázal na tradici rychnovského varhanářství a udržel si vysokou prestiž. Patřil k jedněm z posledních mistrů klasického řemesla, které ve druhé polovině devatenáctého století ustoupilo průmyslové výrobě varhan," uvedl v posudku Ivan Bok.

Za účelem opravy vzniklo u České spořitelny sbírkové konto 000019-1243470319/0800, na kterém se nyní nachází necelých sto dvacet tisíc korun. Zájemci mohou přispět také formou adopce píšťal. Symbolická hodnota 300, 500, 700, 1000, 3000 a 5000 Kč se odvíjí od délky píšťal. "Píšťaly lze adoptovat na Obecním úřadu v Přepychách a na děkanství v Dobrušce. Dárce obdrží smlouvu a vybere si ze seznamu konkrétní píšťalu, popř. mu bude přidělena. Každý zachránce také získá na důkaz adopce grafický děkovný list s uvedením jména, typu píšťaly a výše daru. V případě souhlasu bude po dokončení opravy jeho jméno zveřejněno na seznamu dárců v prostorách kostela sv. Prokopa," sdělila starostka Přepych Zdeňka Seidelová a dodala, že k zajištění finančních prostředků organizátoři požádají o dotaci a uspořádají benefiční koncerty. Nejbližší se uskuteční v rámci Noci kostelů 10. června. (peš)

 
Citace Citace

Přejít na původní článek Přejít na článek Pomozte opravit varhany v Přepychách na webu www.bihk.cz.

 
Nahoru