11.07.2016 12:00, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

Pojeďte s námi na ostrov Kypr, po stopách sv. Pavla a sv. Barnabáše

Pojeďte s námi na ostrov Kypr, po stopách sv. Pavla a sv. Barnabáše

Všem zájemcům a potenciálním poutníkům, kteří mají zájem procházet místy, kudy před téměř dvaceti staletími chodil a kázal apoštol národů svatý Pavel, a prožívat toto putování s vynikajícím duchovním doprovodem, se nyní nabízí zajímavá příležitost navštívit ostrov Kypr, na němž je mnoho míst spojených s působením tohoto velikého apoštola a prvního ze světových misionářů – šiřitelů Kristova poselství lásky, naděje, milosrdenství a pokoje. Na poslední týden měsíce září totiž Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové připravilo inspirativní poutně-poznávací zájezd, určený především „dříve narozeným“ (ale nejen jim).

Kdo už někdy ostrov Kypr navštívil,  určitě byl nadšený nejen skvělými možnostmi koupání  na jeho plážích, ale i spoustou antických kulturních památek. Všecko toto se nabízí i v tomto zájezdu, ale ještě mnohem víc: 

Navštívíte obě části rozděleného ostrova – řeckou i tureckou. Na západním pobřeží ostrova si prohlédnete Pafos, jedno z nejdůležitějších archeologických center Kypru, které figuruje na seznamu největších kulturních pokladů světového dědictví UNESCO – ale nejen to: Pafos je místem, které sv. Pavel navštívil v doprovodu sv. Barnabáše, kde byli zajati Římany a zbičováni. Později však i sám římský guvernér ostrova Sergius Paulus přijal křesťanskou víru. Zastavíte se v Petra Tou Proniou – na místě, kde se podle dávné legendy narodila bohyně krásy Afrodita. Již na počátku pobytu na Kypru zhlédnete pozoruhodný klášter Agios Neofytos založený v raném středověku poustevníkem a spisovatelem Neofytem; u kláštera je jeskyně Engleistra, vytesaná tímto poustevníkem do skály a uvnitř celá pokrytá nádhernými byzantskými malbami z 12. až 15. století.  V Kato Pafos uvidíte kostel Panagia Chrysopolitisa ze 13. století – a také kamenný sloup, u nějž byl podle tradice v roce 45  bičován svatý Pavel. V archeologickém parku zhlédnete Dionisiův, Alonův a Theseův dům a večer zažijete romantiku přístavu v Pafosu. Určitě vás nadchne návštěva památného místa Salamis,  jež bylo jedním z deseti antických královských měst, jejichž historie sahá až sedm staletí před Kristem – do období syrského krále Sargóna II. Najdete zde především hrob svatého Barnabáše, ale i ruiny římských lázní a kromě divadla i klášter. V sledování stop svatého Pavla budete pokračovat v někdejší pevnosti Famagusta. V městě Nikósii každého návštěvníka zaujme vstupní brána (rovněž nazývaná Famagusta), byzantské muzeum a rovněž katedrála svatého Jana i klášter s hrobkou sv. Herakleia. Vesnička Omodos vám ukáže výrobu zcela mimořádných krajek. Můžete tam navštívit i klášter Svatého Kříže, vzácné památky chráněné UNESCO. Galatský byzantský klášter Pangia tis Podithou z počátku 16. století nabídne obrazovou výzdobu ve zvláštním italsko-byzantském slohu.

Každý den budete mít příležitost účasti na mši sv. s homilií. Zájezd bude duchovně doprovázet královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Fundovaný výklad průvodce historickými památkami je samozřejmostí. První den po příletu bude možnost celodenního odpočinku na pláži. Ubytování je zajištěno v hotelu s bazénem v těsné blízkosti moře.

Bližší informace o zájezdu a kontakty na Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové naleznete na webu pro aktivní třetí věk Simeon.cz.

Karel Voplakal

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru