18.08.2022 [čtvrtek], zveřejněno: 12.07.2022, kategorie: Poutní zájezdy

Pojeďte s námi na jednodenní poutní zájezd nejen do Polska - Křešov, Vambeřice a Broumov

Pojeďte s námi na jednodenní poutní zájezd nejen do Polska - Křešov, Vambeřice a Broumov

Zveme vás na jednodenní poutní zájezd s názvem „Poutní a historická místa Polska a východních Čech“, který se uskuteční 18. 8. 2022. Společně s Mons. Pavlem Rouskem navštívíme poutní místo Krzeszów (Křešov) s unikátním barokním klášterním komplexem a monumentální bazilikou, poutní místo Wambierzyce (Vambeřice), nazývané též Slezský Jeruzalém a Broumov s impozantním barokním komplexem benediktinského kláštera. Uzávěrka přihlášek je 20. 7. 2022.

Termín: 18. 8. 2022             

Cena: 750 Kč

Aktuálně bereme náhradníky

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, duchovní doprovod

Cena nezahrnuje: vstupy, strava, pojištění léčebných výloh v zahraničí 50 Kč

Program: Ráno odjezd ze Svitav, Litomyšle, Vysokého Mýta, Hradce Králové, Jaroměře a Trutnova (Trutnov - pouze nástupní místo). Případná další místa na trase dle předchozí domluvy. Návštěva nádherného poutního místa a unikátního cisterciáckého klášterního komplexu v Křešově, který je nazývaný perlou baroka. Na toto místo po staletí míří poutníci, aby prosili o pomoc prostřednictvím Milosrdné Matky Boží, patronky křešovského opatství. Mše sv. v monumentální bazilice, modlitby, případně možnost prohlídky komplexu. Přesun do Broumova - prohlídka impozantního barokního komplexu benediktinského kláštera, přestávka na oběd. Pokračování do Vambeřic, známého mariánského poutního místa, nazývaného též Slezský Jeruzalém. Návštěva a prohlídka barokní baziliky, modlitba. Dle časových možností ještě zastávka v „rybí restauraci“, kde vám připraví pečené pstruhy (tento bod programu negarantujeme). Odjezd přes Náchod do Hradce Králové a dále po stejné trase směr Svitavy. Návrat v podvečerních až večerních hodinách. Eventuální změna pořadí navštívených míst, případně programu vyhrazena dle aktuální situace.

Přihlášky: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, 737 215 328, 734 435 360, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz. Těšíme se na setkání s vámi!

 
 
Nahoru