02.02.2021, autor: Cirkev.cz, kategorie: Aktuality

Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů

Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů

Po hlavní promluvě dne 31. 1. 2021 papež František připomenul úterní svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy evangelium přivádí na scénu dva staré, moudré lidi – Simeona a Annu. Využil této okolnosti, aby vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům.

„Pozítří, 2. února, oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, kde dva staří lidé – Simeon a Anna, osvícení Duchem svatým, rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Duch svatý ještě dnes  podněcuje v seniorech moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a uchovávaných kořenů. Proto jsem se rozhodl ustavit Světový den prarodičů a seniorů, který se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují. Právě 2. února slavíme setkání prarodičů s vnuky.“

Jak v souvislosti s papežovým oznámením sdělil vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život, „pastorace seniorů je neodkladnou prioritou v každém křesťanském společenství. V encyklice Fratelli tutti připomíná Svatý otec, že nikdo se nezachrání sám, a proto je nutné docenit duchovní i lidské bohatství, předávané skrze pokolení“. Úřad pro laiky, rodinu a život již uspořádal první kongres, věnovaný pastoraci seniorů, a po dnešním ustavení nového Světového dne chce vyvíjet ještě důraznější úsilí, které by zamezovalo „odpisu“ starých lidí a naopak doceňovalo jejich charismata. V závislosti na vývoji pandemické situace úřad ohlásil, že v předvečer prvního Světového dne prarodičů a seniorů, v neděli 25. 7., bude papež sloužit mši svatou ve Vatikánské bazilice, a vyzval k přípravě na tuto událost v místních církvích.

Pandemie potvrdila, nakolik je důležité právo na zdraví, řekl dále papež František v souvislosti s dnešním Světovým dnem boje proti lepře. Nejen koronavirus, ale též malomocenství nepřestává kosit oběti zejména v Indii, Brazílii a Indonésii, kam se soustředí 80 procent úmrtí. Denně se leprou nakazí 553 lidí, celkový počet případů za rok 2019 (poslední dostupný statistický údaj) činil 202 tisíc, z toho 15 tisíc dětí.

„Dnes si připomínáme Světový den pomoci malomocných, který před více než šedesáti lety zahájil Raoul Follereau a v němž pokračují sdružení inspirovaná jeho humanitárním dílem. Vyjadřuji blízkost všem, kteří trpí touto nemocí. Povzbuzuji misionáře, zdravotníky a všechny dobrovolníky zapojené do služby těmto lidem. Pandemie potvrdila, nakolik je důležité právo na zdraví zejména pro nejslabší jedince. Přál bych si, aby státní představitelé spojili síly v léčbě nemocných Hansenovou chorobou a umožnili jejich sociální začlenění“.

V samém závěru papež pozval k mikrofonu zástupce dětí z italské Katolické akce, které se zúčastnily letošní virtuální Karavany míru. V jiných letech vypouštěly barevné balonky z okna Apoštolského paláce, dnes své vrstevníky vyzvaly k následování Ježíše, vzájemné péči a pozornosti vůči potřebným lidem v okolí.

Zdroj: www.cirkev.cz, foto: Vatican News

 
Citace Citace

Přejít na původní článek Přejít na článek Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů na webu www.cirkev.cz.

 
Nahoru