02.06.2022, kategorie: Aktuality

Oslavy 30. výročí charity a návštěva arcibiskupů z Indie

Oslavy 30. výročí charity a návštěva arcibiskupů z Indie

(HRADEC KRÁLOVÉ) Diecézní charita Hradec Králové a 14 regionálních Charit si letos připomíná 30 let od svého vzniku. Při této příležitosti bude v pátek 3. června od 10 hod. sloužena slavnostní a děkovná mše svatá v Poutním místě Koclířov u Svitav, kterou budou celebrovat královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, arcibiskupové z Indie Mons. Machado a Mons. Moras, prezident hradecké Diecézní charity Mons. Pavel Rousek a hostující kněží. Poté bude oceněno 21 pracovníků za obětavou službu v Charitě. Oslavy završí odpolední koncert písničkáře Slávka Klecandra a beseda s indickými arcibiskupy o Adopci na dálku. Partneři z Indie v dalším týdnu navštíví také české školy, které podporují chudé indické děti ve vzdělání. Setkají se rovněž s českými dárci v Hradci Králové (8. 6.) i dalších místech a zavítají na Divadlo beze slov v podání neslyšících ve Věkoších (6. 6.) nebo Noc kostelů v Červeném Kostelci a Dvoře Králové n. Lab. (10. 6.).

„I přesto, že v současné době jsme skutečně v jednom kole, tak považuji za důležité se na chvíli zastavit, krátce se poohlédnout zpět, společně děkovat, vzájemně se povzbudit. Jsem ráda, že přijedou naši dávní přátelé z Hechingenu, kteří nám pomáhali hlavně v prvních letech rozvoje, a také partneři projektu Adopce na dálku z indické diecéze Bangalore. V rámci slavnosti oceníme alespoň několik ze stovek obětavých charitních pracovníků naší diecéze. Poděkování však patří všem včetně dobrovolníků, dárců, a zástupců mnoha spolupracujících institucí, prostě všem, kteří spolu s Diecézní charitou Hradec Králové již 30 let pomáhají,“ říká Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

30 let charity v Královéhradecké diecézi

Diecézní charita pomáhá lidem v nouzi od 1. ledna 1992, kdy její činnost obnovil otec arcibiskup Karel Otčenášek. Dnes zastřešuje síť 20 profesionálních regionálních Charit, které poskytují na 220 služeb a zařízení v oblasti sociálních a zdravotních služeb, kde pečuje již přes 1370 zaměstnanců o více než 43 tisíc nemocných a potřebných.

Mezi první a nejznámější charitní zařízení patří Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Stacionář sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci (první v ČR), Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou (první zařízení svého druhu v ČR), Dům Matky Terezy pro lidi bez domova v Hradci Králové a mnohé další. K nejvýznamnějším projektům Diecézní charity Hradec Králové patří Adopce na dálku, která umožnila získat vzdělání už více než 6500 chudých dětí v Indii, dále Integrační centrum pro cizince a Dobrovolnické centrum. Ve spolupráci se Společností pro pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou poskytujeme podporu také rodinám pečujícím o pacienty s tímto závažným nevyléčitelným onemocněním.

V posledních deseti letech se Charity hodně věnují profesionalizaci a zkvalitňování služeb, vzdělávání a rozvíjejí také dobrovolnictví. Pomáhají rodinám s ohroženými dětmi a pěstounům a poskytují další nové služby jako je domácí hospicová péče, mobilní hospic a paliativní ambulance na pomoc rodinám pečujícím o nevyléčitelně nemocné. Oblastní charita Hradec Králové aktuálně připravuje výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách. Charity zakládají nové sociálně terapeutické dílny a  také sociální podniky. V Kutné Hoře se specializují na pomoc rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra a dalšími vývojovými vadami. Diecézní charita zahájila nové rozvojové projekty Adopce na dálku, dobrovolnictví v hradecké Fakultní nemocnici nebo projekt Young Caritas. Naše Charity byly a jsou stále nablízku nemocným a potřebným také v době koronakrize a i nyní v pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Příběhy třiceti let pomoci charity v Královéhradecké diecézi přiblíží veřejnosti také putovní výstava „Pomáháme vám srdcem už 30 let“, která doprovodí páteční oslavy v Poutním místě Koclířově, stejně jako výstava příběhů úspěšných absolventů Adopce na dálku z Indie a jarmark výrobků klientů charitních dílen a center z Rychnova nad Kněžnou, Nových Hradů u Skutče a Červeného Kostelce.

Návštěva arcibiskupů z Indie

V prvním červnovém týdnu se uskuteční kvůli covidu dlouho odkládaná návštěva partnerů projektu Adopce na dálku z Indie. Arcibiskup Mons. Peter Machado, emeritní arcibiskup Mons. Bernard Moras a ředitel ASHA Charitable Trust P. Gabriel Christy Alexander z diecéze Bangalore po oslavách v Koclířově navštíví sedm českých škol zapojených do programu Adopce na dálku v Hradci Králové, Smiřicích a Novém Bydžově. Setkají se také s českými dárci a veřejností v Hradci Králové ve středu 8. června od 18:30 hod. v kostele Panny Marie a v průběhu celého týdne i v dalších místech – v Dolním Újezdě u Litomyšle (5. 6.), v Třebechovicích (7. 6.) a v Havlíčkově Brodě (9. 6.).

Hosté z Indie zavítají rovněž na představení Divadlo beze slov v podání neslyšících v Hradci Králové-Věkoších v pondělí 6. června od 15:30 hodin (Jana Černého 8/28) nebo Noc kostelů v Červeném Kostelci a Dvoře Králové nad Labem v pátek 10. června.

Aktuální a podrobný program návštěvy z Indie najdete na https://adopce.hk.caritas.cz/akce/.

Více informací najdete na www.hk.caritas.cz a www.adopce.charita.cz.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel. 731 402 274, 495 063 135, email: jana.karasova@hk.caritas.cz

 

 

 

Zájezd Toskánsko a ostrov Elba

 
Nahoru