08.04.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Aktuality

Odešel pětadevadesátiletý dominikán P. Jordán Vinklárek

Odešel pětadevadesátiletý dominikán P. Jordán Vinklárek

V sobotu 4. dubna před polednem jsme se mohli na televizi Noe připojit k slavení zádušní mše svaté v pražském chrámu svatého Jiljí za zemřelého otce Jordána Vinklárka OP. Zemřel ve velmi požehnaném věku 95 let. Od nešťastného úrazu v loňském roce byl hospitalizován v nemocnici Pod Petřínem obklopen péčí sester boromejek. Poslední týdny života prožil v charitním domově ve Staré Boleslavi.

Byl to výjimečný a neúnavný kněz příkladného života a vyhledávaný zpovědník, velmi oblíbený mezi spolubratry i mezi návštěvníky chrámu sv. Jiljí. Byl hluboce oddaný kněžské službě a k sobě hodně náročný.

Requiem za Otce Jordána celebroval provinciál řádu dominikánů a homilii pronesl Otec Mohelník OP. Hovořil o dlouhé životní cestě zesnulého Otce Jordána, zmínil se o jeho nelehkém osudu za totality, o životě v broumovské internaci a v trestných vojensko-pracovních jednotkách PTP, o jeho vysvěcení v roce 1964 a řadě jeho kněžských působišť (Vyšehrad, Jáchymov, Stod, Chlumec nad Ohří) a konečně o jeho mnohaletém plodném životě v dominikánské komunitě nejprve v Olomouci a pak v Praze u sv. Jiljí, jakmile to politické poměry po sametové revoluci umožnily.

Následoval vlastní obřad posledního rozloučení se zemřelým. Po něm rakev vynášeli z chrámu čtyři řádoví kněží následováni otcem provinciálem a zbývajícími čtyřmi spolubratry zemřelého v kněžské službě. Vzhledem k současně platným karanténním opatřením všichni mniši měli ochranné roušky a obřad proběhl v prázdném chrámu - s vyloučením veřejnosti - pouze za účasti příslušníků dominikánského konventu. Bylo to skromné, ale vroucí rozloučení s knězem svatého života, který byl jedním ze sloupů pražské i olomoucké dominikánské komunity. Za normálních okolností by se určitě dala předpokládat vysoká účast věřících – nejen z farnosti u sv. Jiljí, ale z celé Prahy. Díky televiznímu přenosu TV Noe však rozloučení s otcem Jordánem Vinklárkem i následný pořad o řádu dominikánů sledovaly tisíce věřících v celé republice.

Karel Voplakal

Foto: www.ado.cz

 

 

 

Zájezd Toskánsko a ostrov Elba

 
Nahoru