05.05.2015, kategorie: Aktuality

Ocenění pro P. Jana Rybáře

Ocenění pro P. Jana Rybáře

Jezuita a exercitátor P. Jan Rybář bude oceněn hejtmanem Královéhradeckého kraje.

Pamětní medaili udělovanou osobnostem Královéhradeckého kraje, které se zasloužili o jeho rozvoj nebo prezentaci, převezme Jan Rybář od hejtmana Lubomíra France v pátek 8. května 2015 od 10:00 na Pivovarském náměstí v Hradci Králové.

P. Jan Rybář SJ se narodil dne 16. července 1931 v Brně, kde prožil i své dětství. V roce 1945 vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1950 byl internován, po propuštění v roce 1951 složil tajně po noviciátu v Brně sliby. V roce 1952 nastoupil na základní vojenskou službu k PTP. Po roce (po vojně) 1954 pracoval jako dělník ve strojírenství a stavebnictví. Přitom tajně studoval. V roce 1960 byl znovu zatčen. Ve vězení dokončil svá studia. V roce 1962 ho na kněze tajně vysvětil také uvězněný biskup Karel Otčenášek. Při uvolnění v roce 1968 studoval na univerzitě v Innsbrucku. Po návratu a nastolení normalizačního procesu odešel v prosinci 1969 do farnosti Trutnov – Poříčí. Tam zůstal 17 let. V roce 1986 odešel do Janských Lázní. V roce 1990, po sametové revoluci ho přestala po 21 letech sledovat StB a získal farnost v Rychnově nad Kněžnou, kde působil až do roku 2004, kdy odešel do důchodu. V současnosti žije v Trutnově, je výpomocným duchovním, píše články i knihy, přednáší široké veřejnosti a je aktivním exercitátorem.

 

 
 
Nahoru