25.09.2016, autor: Karel Voplakal, kategorie: Aktuality

Ocenění českých političek z řad KDU-ČSL v Senátu České republiky

Ocenění českých političek z řad KDU-ČSL v Senátu České republiky

V pátek dne 23. září 2016 se reprezentativní malostranské sídlo Senátu České republiky v nádherném Valdštejnském paláci stalo svědkem nevšední události - akce „Naše političky“. Jednotlivé krajské organizace KDU-ČSL vybraly a delegovaly k celostátnímu ocenění své nejschopnější a nejosvědčenější političky na komunální úrovni, za které přesvědčivě hovoří jejich práce a které kandidují do komunálních voleb v obecním i krajském zastupitelstvu či do Senátu ČR pro budoucí funkční období. Vysoké ocenění vyjádřila vybraným delegátkám poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL Michaela Šojdrová a spolu ní je předal vyznamenaným ženám i ministr kultury České republiky Daniel Herman. Paní europoslankyně zdůraznila, že ženy do politiky nesporně patří a jejich zapojení v zastupitelských sborech obcí, krajů i v Parlamentu je v zájmu celé společnosti, protože zejména u nich se můžeme spolehnout na jejich instinkt a zkušenosti pokud jde o péči o děti, o seniory, o vzdělávání a podporu kultury, o zdravotnické a sociální služby i o veřejnou správu. Paní Šojdrová ocenila iniciativu Sdružení žen za významnou iniciativu ukázat, jak velký potenciál má křesťanská demokracie právě v obětavých ženách. O tom, že „žena v politice“ je téma aktuální, živé a opakovaně diskutované, hovořil i pan ministr Herman. Podle něj ženy politiku významně obohacují tím, že do ní vnášejí své přirozené role matky, manželky, babičky - a že politiku kultivují svou ženskou citlivostí, mateřskou péčí o „měkká témata“ sociální, zdravotnická či vzdělávací. Odpoledne byly vyznamenané delegátky představeny předsednictvu a stranickým delegátům Celostátní lidovecké konference v paláci Charitas na Karlově náměstí.  

Je potěšitelné, že Královéhradecká organizace KDU-ČSL spolu se Sdružením křesťansko-demokratických žen vybrala a delegovala k ocenění a vyznamenání  PhDr. Veroniku Čepelkovou, která již téměř dvanáct let velmi úspěšně a účinně působí jako vedoucí Diecézního centra pro seniory na Biskupství  v Hradci Králové. Je redaktorkou webového časopisu www.simeon.cz (nejen) pro seniory, prosazuje mezigenerační dialog a rodinu v klasickém křesťanském pojetí, zajišťuje seniorům duchovně-odpočinkové i poutní tematické pobyty, duchovní cvičení i přednášky těch, kteří mají lidem co říci. Při zaměstnání úspěšně vystudovala teologii na Karlově Univerzitě v Praze a v Ružomberoku. Zcela nedávno jí vyšla zajímavá kniha „Stáří jako inspirace k aktivitě“.  Ve volbách  v roce 2014 byla zvolena zastupitelkou v Týništi nad Orlicí, kde podporuje a prosazuje hospicovou péči, vzdělávání seniorů a péči o místní kulturní památky. Jako aktivní členka KDU-ČSL pracuje v stranickém okresním výboru a nyní kandiduje v krajských volbách za Koalici pro Královéhradecký kraj. Blahopřejeme Diecéznímu centru i Okresnímu výboru KDU-ČSL k této schopné, nadané a činorodé pracovnici a „držíme jí palec“ ve volbách!

Karel Voplakal

 

 

 

 

Zájezd Toskánsko a ostrov Elba

 
Nahoru