25.05.2016, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Aktuality

Objednejte si publikaci „Naše životy se změnily“

Objednejte si publikaci „Naše životy se změnily“

Diecézní centrum pro seniory vydalo publikaci „Naše životy se změnily“. Jedná se o zápisník ženy, jejíž manžel onemocněl Alzheimerovou chorobou. Autorka Ludmila Kapešová přináší osobní svědectví o boji s Alzheimerovou chorobou, s níž je konfrontován nejen její nemocný manžel, ale především ona sama jako osoba jemu nejbližší. Autorčiny autentické zápisky popisují průběh nemoci a s ní přicházející zauzlení. Přes tyto perné chvíle však neztrácí naději v Boží pomoc a nese s nemocným dobré i zlé až do konce. Díky tomu bude moci konstatovat, že tato náročná část jejího života byla tou nejsmysluplnější, kterou kdy prožila.

Cena za publikaci je 35,- Kč.

Objednat si ji můžete v Diecézním centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328, e-mail: dcs@bihk.cz.

Diecézní centrum pro seniory zároveň nabízí farním a jiným společenstvím tematické besedy s autorkou publikace. V případě zájmu nás kontaktujte.

Veronika Čepelková

 

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru