04.11.2013 [pondělí], zveřejněno: 30.07.2013, kategorie: Akce

Národní pouť do Svaté země

Národní pouť do Svaté země

POSLEDNÍCH NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST!!!

Královéhradecké diecézní centrum pro seniory srdečně zve

seniory a další zájemce na

Životní pouť do Svaté země při příležitosti konání Národní pouti

s bohatým programem a dárkem k zájezdu

v termínu: 4. – 11. 11. 2013

za cenu: 17.500,- Kč (včetně tax)

ODLET: 4. 11. z Prahy z letiště Václava Havla

PŘÍLET: 11. 11. do Prahy na letiště Václava Havla

PROGRAM: 8 pobytových dnů v Izraeli - cestování po biblických a historických místech prastarých kultur.

Návštěva dostupných biblických a historických míst např. Jeruzalém, Betlém, Hebron, Herodium, klášterní komplex Mar Saba, Jericho, Karmel, Haifa, hora Pokušení, Kafarnaum, Tiberias, biblická řeka Jordán, Caesarea Přímořská, Tel Aviv aj., plavba po Galilejském jezeře!

UBYTOVÁNÍ: 7x v Betlémě v *** hotelích Star, St. Antonio, nebo Betlehem Inn s polopenzí, ve dvoulůžkových pokojích + TV, zdarma možnost připojení k internetu – wifi, všechny hotely jsou na přibližně stejné úrovni a poskytují velice dobrý standard umocněný téměř 20 letou spoluprací

PŘEPRAVA: letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme cestovní smlouvu a složenku s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 8.000,-/os., zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. osobně nebo oskenovanou emailem, po obdržení platby potvrdíme kopii smlouvy zpět, celá platba musí být uhrazena cca do 10. 10. 2013, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 20 Kč / 1USD a v případě,   že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude se muset cena navýšit (např. 25 Kč / 1USD = navýšení asi 700 Kč). Několik týdnů před odletem obdržíte finální informace a pokyny k zájezdu.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, denní teploty kolem 20 - 26°C,  krém, zcela orientační kapesné ve výši od 150 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, turistické autobusy v Izraeli, 7x ubytování v hotelu, 7x snídaně, 7x večeře – z toho k závěru pobytu speciální večeře s posezením a s ochutnávkou vína v malebné orientální restauraci nedaleko Betléma, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 60 USD vstupy do všech hrazených objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu, připojištění proti stornu (nepovinné) 240,-/os./pobyt, nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, jinak nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky na vyžádání), příplatek za 1 lůžkový pokoj 1.800,- Kč

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, telefon: 737 215 328, email: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz. Chcete zájezd darovat svým blízkým? Kontaktujte nás ohledně dárkového certifikátu. Doporučujeme všem zájemcům, aby se přihlásili včas a zajistili si tak místo!

!DÁRKY K ZÁJEZDU (jeden z uvedených dárků dle vlastního výběru)!:

1. Nová knížka o starých pokladech - všední i sváteční život dnešní izraelské rodiny;

2. Nástěnný kalendář Pouť svatozemská na rok 2014 s fotografiemi, popisky a střípky osobního pohledu z Izraele, Palestiny a Egypta;

3. Příručka Jak číst hebrejsky za jeden den

DENNÍ PROGRAM

1.den

4.11. úterý - sraz všech účastníků v Praze na letišti Václava Havla v 19:15 hod. v odletové hale SEVER-TERMINÁL 1, odbavovací pult č. 175- 178, vlastní odlet je ve 22:25 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol

2.den

5.11. středa – po přistání transfer na hotel, ubytování, kolem 10:30 hod. snídaně, odpoledne vycházka městem - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně s kojící Madonou, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh

3.den

6.11. čtvrtek - snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora - dominanta města - Omarova mešita – Skalní dóm, mešita Al-Aksa - biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Ježíše Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, osobní volno k nákupům na bazaru apod., Hebron – posvátné židovské město – návštěva Makpaly, kde spočívají ostatky Abraháma, jeho ženy Sáry, Izáka, Jákoba a dalších následníků prvního židovského „vůdce“, (rozhodujícím a podmiňujícím momentem k prohlídce bude momentální politická situace v Hebronu), jinak jiný alternativní program, Betlém - večeře, nocleh

4.den

7.11. pátek – snídaně kolem 06:00 hod., odjezd na sever do Galileje - Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb – nejstarší zachovalé mozaiky ze 3 století n.l., Mensa Christi - Petrův apoštolský primát – ustanovení Petra za hlavu pozemské církve, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, kolem 11:30 hod. příjezd na horu Blahoslavenství - (mše svatá) – hora Osmera Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání, mše svatá celebrována biskupy moravských a českých diecézi, po přestávce na oběd (možnost objednat rybu sv. Petra), plavba lodí po Galilejském jezeře, kratší procházka po Tiberias, návrat do Betléma, večeře, nocleh

5.den

8.11. sobota – snídaně, dopoledne návštěva klášterního komplexu Mar Saba - strhující místo, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, předem nelze zaručit návštěvu kláštera zevnitř (vstup ženám zapovězený), pochod (procházka) kaňonem mezi fascinujícími skalisky na Mrtvým mořem, toto místo žádné jiné CK nenavštěvují, v 11:00 hod. přejezd na Pole pastýřů, kde bude další společná slavnostní bohoslužba po širým nebem za účasti našich nejvyšších duchovních církevních představitelů, odpoledne odjezd na Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), Betlém – speciální společná večeře v orientální restauraci na Poli pastýřů s posezením s ochutnávkou vína a s ukázkou palestinkého folklóru, nocleh

6.den

9.11. neděle - snídaně, Jeruzalém – příjezd k Jaffské bráně – vstup do Starého města, Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování Ježíše Krista, po Křížové cestě přesun (via Dolorosa) k bazilice sv. Anny, kde bude celebrováná třetí a závěrečná slavná mše svatá vedená českými a moravskými biskupy, bránou sv. Štěpána (Lví brána) opustíme Staré město přes údolí potoka Cedron a postupně vystoupáme na Olivovou horu, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, bazilika Národů (Smrtelné úzkosti Páně), chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud mimo jiné Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Páter Noster s mozaikovými zobrazeními modlitby Páně v mnoha světových jazycích, nakonec na vrchu Olivové hory „kaple“ s místem Nanebevstoupení Ježíše Krista, Betlém, ubytování, večeře

7.den

10.11. pondělí – snídaně, snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, pohoří Karmel - karmelitánský klášter, Mariánská svatyně - Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Bahajské terasové zahrady s chrámem proroka Bála (zvenku), Tel Aviv – krátka procházka po nábřeží městské pláže Středozemního moře, Jaffa - starodávný přístav, který využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, Betlém - večeře, nocleh

8.den

11.11. úterý – snídaně, Jeruzalém - pochod (procházka) po hradbách Starého města s několika jedinečnými vyhlídkami, kratší osobní volno, prohlídka Knessetu (zvenku) místa, kde zasedá izraelský parlament + obří menora zobrazující dějiny židovského národa, odpoledne transfer letiště Tel Aviv, s příletem do Prahy na letiště Václava Havla ve 21:15 hod

* podotýkáme, že návštěva 3 slavných mší svatých, které jsou nedílnou součástí programu, má nejen duchovní ale i společenský rozměr a budou se ho účastnit nejen všichni vrcholní představitele české katolické církve, ale i čelní političtí činitele České republiky a státu Izrael

* CK si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek

* u denního programu může být pozměněný sled navštívených míst

* možnost navštívit i pevnost Masada (fakultativně) lanovou dráhou - obě cesty včetně vstupu do pevnosti cca 23 USD

* prohlídka pevnosti Masada bez výkladu průvodce( výklad před objektem či v buse)

 
Ke stažení Ke stažení

 

 

Zájezd do nádherného Tyrolska

 
Nahoru