06.02.2018 [úterý] - 11.02.2018 [neděle], zveřejněno: 28.01.2018, kategorie: Akce

Nabídka programů na rok 2018 v Hoješíně u Seče

Nabídka programů na rok 2018 v Hoješíně u Seče

NABÍDKA PROGRAMŮ V HOJEŠÍNĚ U SEČE 2018

 • 2.3., 6.4., 4.5. a 1.6. * Pobožnost prvních pátků – adorace od 9:00
 • 6.2., 20.2., 6.3., 20.3. * Večery o víře – od 18:00
 • 17.2., 3.3., 17.3. 7.4., 21.4., 5.5. a 2.6. * Spolčo mládeže 12-15 let - od 17:00
 • 4. 3. * Postní duchovní obnova pro všechny. Téma: „Křest“. Vede: P. Petr Soukal – kaplan z Havlíčkova Brodu, novokněz
 • 15.2., 22.2., 1.3., 8.3.,15.3., 22.3. * Postní čtvrtky – celodenní adorace a mše svatá za naši diecézi, za biskupy, kněze a nová povolání – od 9:00
 • 29., 30. a 31. 3. * Velikonoční triduum na Hoješíně
 • 14. 4. a 28. 4. * Velikonoční chválové odpoledne od 15:00
 • Květen – říjen * Možnost poustevničení, ztišení a duchovního načerpání
 • Červen – září * Nabídka dovolené v klášteře pro rodiny - zámek, domek, chata, stan
 • 11.5 – 13. 5. * Duchovní setkání pro děvčata 13 – 17 let. Téma: „ Jak znáš sama sebe aneb více o světě žen“. Vede: P. Petr Petřivalský OFM Cap., sestry františkánky a psychoterapeutka Maruška Nováková
 •  17.5. – 20.5. * Víkend pro nezadané od 28 let. Vede: Miloš a Eva Jindřichovi
 • 19.5. * Konference o S. Elišce Pretchnerové v Hradci Králové
 • 25.5. – 27. 5. * Víkend pro děvčata 7 – 14 let. Téma: „Celé nebe v nás“. Vede: P. Pavel Rousek a sestry františkánky
 • 1.6. – 03.6. * Duchovní setkání manželů s dětmi. Téma: „ Rodina je školou středu aneb kyvadlo života “. Vede: PhDr. Vlastimil Sojka a tým sester
 • 08.6. – 10. 6. * Duchovní obnova o modlitbě. Téma: „ Modlící se víra“. Vede: P. Mgr. Karel Satoria
 • 15.6. – 17. 6. * Duchovní setkání pro chlapce 7 – 14 let. Téma: „Tlučte a bude vám otevřeno“. Vede: sestry a tým křesťanských skautů z Prahy
 • 29.6. – 01.7. * Duchovní obnova nejen pro ctitele sv. Františka Téma: „ Láska sv. Františka k Matce Boží “. Vede: sestra Ludmila Pospíšilová OSF
 • 8.7. – 14. 7. * Minitábor pro děti 7 – 12 let. Téma: „Gedeon“. Vede: Tom Margold a tým
 • 19.8. – 25. 8. * Ignaciánské exercicie. Vede: otec Vojtěch Suchý SJ

Po celý rok nabízíme pro farnosti v naší diecézi besedy o zasvěceném životě, svědectví o našem povolání a o životě modlitby, besedy pro ženy a biblické tance.

Nabízíme pro školy v okolí program „ Vstupy do škol“ s poselstvím křesťanských svátků.

Bližší informace o akcích najdete na www.hojesin.signaly.cz, facebook.com/hojesin nebo u s. Gratie OSF (kontakt: 733 755 824, hojesin.osf@seznam.cz).

 
 
Nahoru