05.03.2016 [sobota] - 08.03.2016 [úterý], zveřejněno: 19.02.2016, kategorie: Akce

Nabídka aktivit Centra pro rodinný život Olomouc

Nabídka aktivit Centra pro rodinný život Olomouc

Simeon.cz přináší aktuální nabídku aktivit Centra pro rodinný život Olomouc. Naleznete v ní například pozvánky na duchovní obnovu pro muže, setkání žen v obtížných životních situacích, postní duchovní obnova pro manžele, víkendová duchovní obnova pro seniory a na další lákavé akce.

Texty k Roku Milosrdenství pro setkávání společenství

Centrum pro rodinu připravilo na rok 2016 skripta pod názvem „Milosrdní jako Otec“. Texty slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů, rodin či pro jednotlivce. Skripta nabízí na každý měsíc v roce (kromě prázdnin) rozjímání nad jinou kapitolou z Písma (např. o Milosrdném Samaritánovi, Nemilosrdném služebníku, Marnotratném synovi a další), nad kterou se můžete zastavit a použít ji jako možnou inspiraci pro své rozhodování a jednání. Většina zamyšlení je inspirována slovy papeže Františka a dalšími významnými osobnostmi.

Jako přílohy textů budou uvedeny další materiály, které vám pomohou lépe se orientovat v Roce Milosrdenství. Texty jsou k dispozici volně ke stažení na webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz. Bližší informace na mailu: reznickova@arcibol.cz.

Postní duchovní obnova pro muže

Muže, manžele, otce zveme na jednodenní postní duchovní obnovu. Bude se konat 5. března 2016 v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici č. 2 v Olomouci a povede jí P. Josef Glogar salesián působící v Prostějově. Nebude chybět možnost přijmout svátost smíření, vrcholem bude slavení mše svaté. Příspěvek na režie a občerstvení je 60,- Kč; cena obědu je 40,- Kč (gulášová polévka s chlebem). Je třeba přihlásit se předem pomocí formuláře, který spolu s dalšími informacemi najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Peter Markovič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci. Nejbližší setkání pod názvem „Zranění v rodinném a osobním životě I.“ bude mít v úterý 8. března MUDr. Jitka Krausová, OV. Uskuteční se ve farním domě (1.patro) u katedrály na Mlčochově ulici č.7 od 16 hod. Další setkání bude opět s MUDr. Jitkou Krausovou, OV na téma „Zranění v rodinném a osobním životě II.“ V úterý 12. dubna v 16 hod. ve farním domě. Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz.

Malá pouť za velké věci

Zveme všechny pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 13. března 2016 (další bude 10. 4.). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. (sraz) před katedrálou sv. Václava nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. V letošním Svatém roce milosrdenství pouť vždy zahájíme (ve 13.00 hod.) projitím Svaté brány milosrdenství s možností získání plnomocných odpustků. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail:  reznickova@arcibol.cz.

Postní duchovní obnova pro manžele na Bouzově

Srdečně zveme manžele k postnímu celodennímu zastavení, které se uskuteční v sobotu 19. března od 9.45 do cca. 16.30 hod. Tématem obnovy bude „Svědectví a odkaz manželství blahoslaveného Karla I. Habsburského a jeho manželky Zity pro naše manželství“. Duchovní obnovou bude provázet P. Metoděj Hofman OT (místní farář a člen Německého řádu). Promluvy si vyslechneme v radničním sále obecního úřadu Bouzova. Závěrečná mše svatá bude slavena v kapli sv. Alžběty přímo na krásném hradě Bouzov. Občerstvení a oběd bude zajištěn. Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Duchovní obnova pro seniory se koná 18.-20. března 2016 na Velehradě. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

Víkend s duchovním programem pro ženy v obtížných životních situacích

Ve dnech 15.–17. dubna 2016 se uskuteční v exercičním domě v Českém Těšíně víkend s duchovním programem pro ženy v obtížných životních situacích. Je určen pro vdané, rozvedené, ovdovělé i svobodné ženy, které se ocitají v různých těžkostech (vážné onemocnění rodině, nezaměstnanost, rozvod, úmrtí někoho blízkého, velké zklamání v životě, problémy s dospělými, nebo dospívajícími dětmi apod.) Víkend povede MUDr. Jitka Krausová, zasvěcená panna.  Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru, společné modlitby, setkání se s ostatními ženami a příležitost ke svátosti smíření. O přihlášku na víkend a bližší informace o setkání si napište na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám.2, 772 00 Olomouc, tel. č.: 587 405 250-3, e-mail: reznickova@arcibol.cz.

Pobyt prarodičů s vnoučaty

Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt. Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program, apod. Pobyt je naplánován na 13. – 20. srpna 2016. Využijeme vnitřní i venkovní prostory Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku u Zlína. Kontaktní osoba:  Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955. 

Příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty

Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní příměstský tábor.
Jedná se o 5-ti denní program pro prarodiče s vnoučaty. Program proběhne formou docházení na aktivity. Každý den bude probíhat od 9.00 do 16 hodin. Program bude zaměřen na rozvoj mezigeneračních vztahů, předávání hodnot, zlepšení komunikačních a dalších dovedností. Tábor je naplánován na 18. – 22. července 2016. Využijeme vnitřní i venkovní prostory Kláštera kapucínů, Kapucínská 2, 779 00 Olomouc. Kontaktní osoba:  Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955. 

Studna - letní pobyt pro ženy v obtížných životních situacích

Zveme ženy v obtížných životních situacích na letní pobyt do Velkých Losin. Je určen pro vdané, svobodné, rozvedené a ovdovělé ženy, které se ocitají v obtížné životní situaci (např. problémy v práci, v rodině,  s dětmi, nebo po prodělané těžké nemoci či po úmrtí někoho blízkého a pod.) Začátek je ve středu 20. 7. večer, závěr neděle 24. 7. odpoledne (na pobyt tak stačí jen 2 dny dovolené). Po celou dobu setkání je přítomen kněz. Dopoledne a večer jsou zařazeny přednášky odborníků, po nich setkávání v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem. Odpoledne buď individuální volno, nebo možnost konzultace s přítomnými odborníky či příležitost účastnit se společné aktivity (vycházky, koupání, kreativní dílny, táborák apod. podle počasí a zájmu účastnic). Pro bližší informace o setkání kontaktujte Marcelu Řezníčkovou (reznickova@arcibol.cz) 587 405 250-1.

SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“

Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše sv. P. Petrem Bulvasem (obyčejně v biskupské kapli Narození Páně). Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz (prosby nebudou zveřejňovány). „Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b) 

Nabízíme vám další materiály a inspirace...

Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, které můžou posloužit vám vaší rodině, farnosti, nebo různým společenstvím.

Pro setkání seniorů ke školnímu roku 2015/16 nabízíme nová skripta na téma: „Svatý rok Milosrdenství se svatými řeholníky“. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587405250, cmarova@arcibol.cz.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Bližší informace o poradenství a termínech najdete na našich webových stránkách nebo je získáte na tel. 587 405 250-3 a email. rodina@arcibol.cz.

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

První letošní číslo časopisu Rodinný život s názvem Církev 21. století je nejen o současných radostech a bolestech společenství věřících, ale také o výzvách určených každému z nás. V církvi jsou zdravé názory důležité, ale nejzásadnější je zkušenost vztahu.

Manželé Šmídkovi vnímali v průběhu uplynulých desetiletí proměňující se potřeby církve. V rozhovoru vyprávějí o odvaze sloužit druhým a lidské potřebě zakoušet sounáležitost.

Pro kněze Jana Blešu je ideálem farnost, v níž roste chuť přibližovat se stále víc k Bohu. Paní Helena se zamýšlí nad rozdílnými potřebami městských a venkovských farníků. Jiří Červený představí neobvyklý hudební soubor Musica pro sancta Cecilia a poslání křesťanské zvukové knihovny pro nevidomé.

Seznamte se s praktickými důsledky církevních restitucí. Do aktuálního, celospolečensky diskutovaného tématu přináší vhled František Jemelka z tiskové kanceláře České biskupské konference.

Jaké to asi je, když k vám na návštěvu zavítá papež František? To se dovíte v laskavém fejetonu Magdy Strejčkové. Skutky milosrdenství nás sbližují a proměňují. Nedávno zahájený Rok milosrdenství nás o tom může přesvědčit.

V časopise nechybí pohádka na dobrou noc, setkání s andělem Cherubínem, tvoření pro děti, lahodný recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.

Sháníte pro své blízké smysluplný dárek za příznivou cenu? Neutrácejte za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný život. Cena ročního předplatného je 195 Kč. Cena zahrnuje: dárkový certifikát  + 5 čísel časopisu o 40 stránkách  + poštovné. Objednávky můžete učinit na telefonním čísle 587 405 250,  na e-mailu cmarova@arcibol.cz, skrze internetový formulář na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc. 

Kontakt:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00  Olomouc, tel.: 587 405 250-3, e-mail: rodina@arcibol.cz, www.rodinnyzivot.cz, CPRŽ na Facebooku, www.rodinnyzivot.eu

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru