30.03.2015 [pondělí], zveřejněno: 23.02.2015, kategorie: Akce

Nabídka akcí Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Nabídka akcí Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Aktuální nabídka aktivit Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Kurz efektivního rodičovství (KER)

Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem. Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni. Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství (KER), který v Olomouci zahájíme ve čtvrtek 19. února 2015. Setkání pak budou probíhat každý týden v termínech: 26.2, 5.3., 19.3., 26.3., 9.4. a 16.4. 2015 vždy od 17:00 do 19:30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektorkou kurzu je Bc. Marcela Kořenková. Kurzovné je 700,- Kč za osobu nebo 900,- Kč za pár. Poslední volná místa, hlaste se dopředu a to emailem na korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na 587 405 250. Další informace o KER najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz.

Přirozené plánování rodičovství (PPR)

Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 18 hod. na Kurii arcibiskupství a je určeno i pro širší veřejnost. Další termíny jsou: 12. března, 26. března a 9. dubna 2015. Doplňující informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel. 587405251, e-mail: vecerova@arcibol.cz.

Malá pouť za velké věci 

Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 8. března 2015. Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. V dubnu bude tato pouť v neděli 12. 4. 2015. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz nebo na tel. 587405251 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší se uskuteční 10. března. Olga Kvapilová v tvořivé dílně „Zapoj srdce, zapoj ruce“ zájemkyním nabídne „Velikonoční radosti“. Další setkání bude MUDr. Jitkou Krausovou, OV na téma: „Cesta světla“ 14. dubna.  Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.

Postní duchovní obnova pro muže

Muže, manžele, otce zveme na jednodenní postní duchovní obnovu. Bude se konat 14. března v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici č.2 v Olomouci a povede jí P. Václav Vacek. Zaměří se na aktuální téma v letošním roce Národního Eucharistického kongresu – „Večeři Páně“. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření, vrcholem bude slavení mše svaté. Příspěvek na občerstvení a režie - 70,- Kč (bez obědu), cena obědu je 80,- Kč (v nedalekém arcibiskupském kněžském semináři). Je třeba přihlásit se předem pomocí formuláře, který spolu s dalšími informacemi najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Peter Markovič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office.

!!! Sejdeme se v katedrále !!! (nová akce)

Zveme svobodné věřící na netradiční seznamovací setkání, které se uskuteční v sobotu 14. března v Olomouci. Jde o brigádu spojenou s úklidem katedrály sv. Václava v Olomouci, po ní následné společné posezení u párků a čaje. Na závěr nabízíme pro zájemce výstup na dómskou věž.

Přijďte se seznámit s nezadanými věřícími při práci pro kostel. U práce a popovídání můžete poznat nové přátele a možná toho, s kým bude váš život kompletní. Sraz v 9.30 hod. před katedrálou, předpokládaný konec ve 12.00 hod.

Na akci je třeba se předem přihlásit - plánujeme ji pro vyvážený počet mužů a žen.

Akce je určena pro věkovou skupinu 30 - 45 let. Přihlášky najdete na www.rodinnyzivot.cz. Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz.

Setkání animátorů společenství seniorů

V úterý 17. března 2015 se v Olomouci uskuteční setkání vedoucích seniorských společenství. Na programu bude křížová cesta, mše svatá a katecheze. Budeme mít také vyhrazený čas na sdílení zkušeností s vedením seniorů. Můžete s sebou vzít také své nejbližší spolupracovníky. Těšíme se na vás. Přihlášky přijímáme do 10. března. Přihlášky a bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz.

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Duchovní obnova pro seniory se koná 27.-29. března 2015 na Velehradě. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně

Cítíte, že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls? Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem? Chcete poznat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích? Přihlaste se víkend v Českém Těšíně. Je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Začíná v pátek 10. dubna v 18.00 hod. a končí v neděli po obědě. Víkend povede P. Antonín Krasucki OP. Cena 700,- Kč.

Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma.

Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz.

Texty pro setkávání manželských společenství

Naše Centrum připravilo pro manželská společenství na rok 2015 skripta pod názvem „Manželé manželům aneb Manželství jako cesta ke svatosti“. Texty slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů. Skripta nabízí každý měsíc jinou manželskou dvojici (blahořečenou nebo v procesu blahořečení apod.) jejich poutavé svědectví života a několik možností jak je mohou také dnešní manželé následovat ve svém konkrétním, praktickém životě. Materiál vypracovala MUDr. Jitka Krausová, OV. Texty jsou volně ke stažení na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

Příprava snoubenců na manželství

Nabízíme kurz určený zvláště párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Skládá se z víkendového pobytu a ze čtyř večerních setkání. Témata, kterými se na přípravě zabýváme: komunikace a řešení konfliktů v manželství | manželství a sexualita (+ plánování rodičovství) | vztahy k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství | víra a vztah k Bohu v manželství | psychologické rozdíly mezi mužem a ženou | sdílené cíle a hodnoty | finance v manželství.

Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Příprava snoubenců se uskuteční po naplnění kurzu alespoň pěti páry snoubenců.

Jarnípříprava začne v polovině dubna a potrvá do konce května. Páteční setkání probíhají vždy od 17.00 do 19.30 hod.na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete spolu s dalšími informacemi na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587 405 250, cmarova@arcibol.cz.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Bližší informace oporadenství a termínech získáte na tel.587 405250-3,rodina@arcibol.cz.

Podrobnější informace, přehled plánovaných akcí Centra pro rok 2015, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz. Taktéž jsou vám na našem webu k dispozici různé materiály a inspirace, které můžou posloužit vám, vaší rodině, farnosti, nebo různým společenstvím.

DOPORUČUJEME

Rodinné centrum Slunečnice   

RC zve k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma! Nabízí setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, hernu pro děti, … Můžete jej navštívit každé úterý od 9 do 12 hod.  Poslední čtvrtek v měsíci budou setkání modliteb matek za rodiny. Aktivity probíhají ve Farním domě u katedrály (1.patro) na Mlčochově ulici č.7.

RC dále pořádá POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU pro maminky na MD, která se uskuteční ve dnech 17.-20. března.  Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontakt pro dotazy a přihlášení email:rc.slunecnice@gmail.com.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Bližší informace oporadenství a termínech získáte na tel.587 405250-3, rodina@arcibol.cz.

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

Nové číslo časopisu, které vyjde začátkem února, je zaměřeno na téma „Středo-věk“. Nebudeme se zabývat historickým obdobím jako takovým, ale podíváme se na dobu středního věku u člověka a na to, co s sebou tato etapa lidského života přináší. Časopis je opět plný zajímavého a kvalitního čtení včetně třech rozhovorů s manželskými páry.

Pod názvem „Ostrovní romanci aneb svatba za letadlo“ najdete v rubrice Manželství – cesta ke svatosti příběh o manželech Henrym a Agnes Casolani .

Nechybí fejeton Magdalény Strejčkové, čtení na dobrou noc, recept, hry a soutěže, informace o připravovaných akcích.

Sháníte pro své blízké smysluplný dárek za příznivou cenu? Neutrácejte za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný život. Cena ročního předplatného je 195 Kč. Cena zahrnuje: dárkový certifikát  + 5 čísel časopisu o 40 stránkách  + poštovné. Objednávky můžete učinit na telefonním čísle 587 405 250,  na e-mailu cmarova@arcibol.cz, skrze internetový formulář na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc. Časopis najdete také na Facebooku: www.facebook.com/casopisrodinnyzivot.

 

Kontakt:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00  Olomouc, tel.: 587 405 250-3, email: rodina@arcibol.cz, www.rodinnyzivot.cz

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru