06.01.2018 11:00, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

My tři králové jdeme k vám…

My tři králové jdeme k vám…

V Praze na Malé Straně a Starém Městě proběhl už dne 5. ledna - v předvečer svátku svatých Tří králů - velkolepý tříkrálový průvod. Začal podle ohlášení v 15:00 hodin v malostranském chrámu svatého Tomáše tříkrálovou pobožností, které předsedal otec kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Ve svém kázání vyjádřil uspokojení nad překvapivě vysokým výnosem loňské tříkrálové sbírky pro potřeby strádajících bližních a popřál hodně úspěchu všem mladým obětavým koledníkům i pro jejich letošní bohulibé snažení. V prostorném, ale zcela zaplněném chrámu bylo vidět krásného anděla s betlémskou hvězdou a mnoho dětských skupin přistrojených za tajemné Mágy z Východu se zapečetěnými  „koledovacími“ pokladničkami České katolické charity. Ta nejmladší tříhlavá skupinka byla složena z dětí určitě ještě „školkového“ věku, ale samozřejmě také se zářivými královskými korunkami na hlavičkách; této královské trojici se nedalo nic vytknout - snad jen to, že nepřijela na slonech, koních, či velbloudech, ale na moderních dětských „odrážedlech“. Ostatní tříčlenné skupinky „králů“ měly samozřejmě vyšší věkový průměr: ti, kteří si přišli „zakrálovat“ a „zakoledovat“, byli v civilním životě s největší pravděpodobností většinou studenti:  starší- vysokoškoláci, i ti nejmladší-primáni středních škol. Po homilii a po požehnání Otce arcibiskupa vyšel slavnostní průvod  těch „úplně pravých“, oficiálních Tří Králů v třpytném zlatohlavu špalírem věřících ven na Malostranské náměstí, kde už na ně čekali tři skuteční majestátní  dvouhrbí velbloudi-dromedáři, na něž trojice monarchů nasedla - a průvod se vydal Mosteckou ulicí po Karlově mostě na Staré Město pražské. Stovky lidí se vyhrnuly z chrámu a spěchaly za hvězdou a za třemi tajemnými jezdci spěchajícími adorovat narozenému Spasiteli.  Mostecká ulice byla zcela zaplněna dětmi i dospělými. Průvod pokračoval přes most ke kostelu sv. Františka u Křížovníků a dál přes Mariánské náměstí až na náměstí Staroměstské, kde byl slavnostně ukončen pobožností a Rybovou mší vánoční. Během cesty počet lidí v průvodu stále narůstal – tak jak se průběžně připojovali Pražané i zahraniční turisté. Pro mnohé z nich to jistě byl jedinečný zážitek, který viděli po prvé v životě.

V mnoha farnostech se podobné tříkrálové průvody konají nikoli už v předvečer svátku Tří králů, ale až v sobotu dne 6. ledna - na vlastní  svátek Zjevení Páně, kdy se v kostelech světí kadidlo, křída, sůl a tříkrálová voda.

Ne všichni vědí, že právě biblickým svatým „Třem Králům“ resp. „Mudrcům od Východu“ je zasvěcena jedna z největších evropských katedrál – monumentální gotický dóm v Kolíně nad Rýnem, který na konci  2. světové války úplným zázrakem přežil zničující spojenecké bombardování i kanonádu při dobývání města. Uprostřed bezútěšných trosek Kőlnu am Rhein zůstala poškozená Tříkrálová katedrála stát jako němý svědek Kristových slov: „Nebe i země pominou, ale slova má nepominou!“ 

Karel Voplakal

 
 
Nahoru