04.05.2020, autor: Překlad Karel Voplakal, kategorie: Ostatní

Motto: V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel…

Motto: V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel…

Na internetu je možné najít ukázku aktuálního britského humoru zaměřenou nikoli na současnou Coronavirovou pandémii (to je příliš vážné téma, než aby se o ní vtipkovalo), ale spíš na všelijaké rady a doporučení, jak se při ní racionálně chovat: na rady laické i odborné, dobré i horší, rozumné i na ty přímo nesmyslné anebo dokonce protichůdné a dvojznačné. Protože mne to docela pobavilo, pokusil jsem se to přeložit do naší mateřštiny. Při tom překládání se „pel“ specifického anglického vtipu může poněkud setřít, neboť smysl pro vtip v kraji Albionu bývá trochu odlišný než u nás - tedy „sorry"!

1. Ze žádného důvodu nesmíte opustit dům, ale pokud nějaký důvod máte, můžete dům opustit.

2. Roušky pro vás nemají žádný význam jako ochrana proti viru, ale můžete je nosit, neboť to může zachránit život, anebo na to nemusejí působit, avšak mohou být povinné, nebo také nikoli.

3. Obchody jsou uzavřené - kromě těch, které jsou otevřeny.

4. Nesmíte chodit do práce, avšak můžete nastoupit jinam a do práce chodit.

5. Neměli byste chodit k lékaři a do nemocnice pokud tam nemusíte, pokud ovšem nejste na tom tak špatně abyste tam mohli jít.

6. Tento virus může lidi zabíjet, ale nedělejte si s tím vrásky. On totiž může zabíjet jen lidi zranitelné, anebo ty, kteří zranitelní nejsou.

7. Rukavice moc nepomohou, ale přesto mohou pomáhat, a tak je občas noste nebo nenoste.

8. Zůstávejte doma, avšak důležité je, abyste byli také venku.

9. V supermarketech není žádný nedostatek potravin, i když mnoho věcí tam není. Občas se stane, že třeba nebudete potřebovat toaletní papír, ale přesto byste ho měli koupit právě pro případ, že nějaký potřebovat budete.

10. Virus nemá žádný účinek na děti kromě těch dětí, na něž účinkuje.

11. Zvířata obvykle nebývají virem napadena, avšak v Belgii existuje kočka, která byla testována jako pozitivní - a sem tam i několik nakažených tygrů.

12. Drž se aspoň dva metry od tygrů (viz bod č. 11).

13. Když chytnete virus, budete mít mnoho příznaků - ovšem můžete mít symptomy i tehdy, když virus nemáte, anebo když virus máte, nemusíte mít žádné symptomy, anebo můžete být nakažený aniž byste měl příznaky, anebo být nakažený a jevit patřičné příznaky…

14. Abyste se sami chránili, měli byste dobře jíst a cvičit, ale jezte všechno co máte po ruce, protože je lépe nechodit ven za nákupem.

15. Je moc důležité chodit na čerstvý vzduch, ale nechoďte do parků, ale jděte raději na procházku. Ale nesedejte si, pokud nejste staří - a to ne na moc dlouho - anebo když jste těhotná, anebo pokud nejste ani stará, ani těhotná, ale potřebujete si sednout. A pokud si sednete, nekonzumujte jídlo (nepiknikujte)!

16. Nenavštěvujte staré lidi, ale musíte se starat o staré lidi a donášet jim potravu a léky.

17. Pokud jste nemocni, můžete jít ven, když vám bude líp, avšak nikdo jiný z vaší domácnosti ven chodit nesmí, když vám už je lépe, pokud ovšem nutně nepotřebuje ven jít.

18. Můžete si brát jídlo doručované z restaurace k vám domů. Tato doručování jsou bezpečná. Ovšem potraviny, které si přinesete domů, musí být dekontaminovány ještě venku po tři hodiny - včetně pizzy.

19. Nemůžete navštěvovat svou starou matku či babičku, ale ony si mohou vzít taxíka a setkat se tak se starým taxikářem.

20. Jste v bezpečí, pokud venku zachováváte bezpečnou vzdálenost, avšak nemůžete vycházet s přáteli či s cizinci na bezpečnou vzdálenost.

21. Virus zůstává aktivní na různých površích po dvě hodiny, či čtyři hodiny či po šest hodin…myslím tím dny, nikoli hodiny… avšak vyžaduje to vlhké prostředí. Anebo chladné prostředí, jež je zároveň horké a suché… na vzduchu, pokud ovšem vzduch není nepřirozený.

22. Školy jsou uzavřené, takže své děti musíte doma vyučovat sami, pokud je nemůžete posílat do školy z důvodu, že nejste doma. Pokud doma jste, můžete děti vzdělávat s využitím různých portálů a virtuálních učeben, pokud ovšem nemáte špatný internet, anebo pokud nemáte víc než jedno dítě a pouze jeden počítač, anebo pokud nepracujete z domova. Pečení koláčů lze považovat za matematiku, za přírodní vědy i za umění. Když jste doma a vyučujete, lze propojit práci v domácnosti s jejich výukou. Když jste doma a vyučujete, můžete začít s pitím už v deset hodin dopoledne.

23. Když nejste doma, abyste učil děti, můžete začít s pitím už v 10 hodin dopoledne.

24. Počet úmrtí dávaných do souvislosti s Coronavirem bude oznamován denně ale nebudete vědět, kolik lidí je infikovaných, protože testováni jsou jen ti, kteří jsou již na umření, aby se zjistilo, zdali je to ono, na co vlastně umírají; s lidmi umírajícími na Coronu, pokud nejsou evidováni, se nepočítá.

25. Měli byste zůstávat zamčeni doma, dokud virus nepřestane působit, ale on působit přestane, až budeme všichni infikováni, takže je důležité, abychom byli všichni infikováni a někteří aby infikováni nebyli

26. Měli byste se spojit se sousedy a udělat pořádnou „street party“ a svou hudbu vytvořit veřejné "disco"- a vaši sousedé z ulice pak na vás policii volat nebudou. Ovšem sousedé z okolních ulic na vás kvůli té hudbě mohou policii zavolat.

27. Kvůli Coronaviru nebudou probíhat žádné obchody s výjimkou těch, které budou probíhat právě kvůli Coronaviru.

Anglický humor předkládá všechna tato dobře míněná pravidla a „kvalifikované“ rady stejně tak dvojznačně, jako bývaly ve starověku formulovány věštby z antické Delfské věštírny: tyto prognózy vyznívaly zpravidla natolik neurčitě, že si nikdo nemohl stěžovat, že by mu snad znalkyně budoucnosti kněžka Pýthie - neporadila správně…

Jeden takový typický příklad: jistý válečník se chystal do boje a chtěl od zmíněných delfských „prognostiků“ vědět, jakou má šanci. Předpověď zněla přesvědčivě, ale zároveň indiferentně - záleželo jen na tom, na které místo ve formulaci věštby se vloží rozdělovací čárka, t. j, ke kterému slovesu se vztahuje záporka „non“: zdali ke slovesu „vrátíš se“, či ke slovesu: „zemřeš“- to už si musel objednatel věštby rozhodnout sám…

Jedna možnost zněla takto: Ibis redibis, non moriebis in bello = půjdeš, vrátíš se - neumřeš ve válce.

Ta druhá, méně příznivá takto: Ibis redibis non, moriebis in bello = půjdeš, nevrátíš se - umřeš ve válce.

Z uvedené ukázky anglického humoru tedy jakoby vyplývalo: roušku nos i nenos, staré lidi navštěvuj i nenavštěvuj, máš symptomy, ale i nemáš symptomy Covid, jsi-li nakažen... zkrátka - všecko je ve hvězdách!

A já k tomu dodávám: Občane, přes roušku dýchej - do rukávu kašli, kýchej - pilně dbej všech nařízení a vyhneš se nakažení!

Připravil a z angličtiny přeložil Karel Voplakal

(zdroj v AJ: Richard Grannon Coaching and Psychology)

 
 
Nahoru