06.06.2023, autor: Eva Zálešáková, kategorie: Akce

Modlitba pohybem … to jsou židovské biblické tance.

Modlitba pohybem … to jsou židovské biblické tance.

Jejich kurz uspořádalo Diecézní centrum pro seniory. Choreografie pochází z katolické Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Tance čerpají z historického odkazu židovství, reflektují naše propojení s židovským národem. V Hradci Králové je představila Mgr. Jana Kubínová, pastorační asistentka z Poděbrad, která se modlitbě tancem věnuje deset let. „Když v kostele stojíme, sedíme nebo klečíme, vždycky to má svůj důvod. Vystihuje to něco, co bychom mnohdy slovy nedokázali vyjádřit. Proto je dobře, že můžeme do modlitby zapojit tělo. Můžeme tak snáz vyjádřit to, co zrovna cítíme nebo co bychom chtěli dát najevo. Skrze Ježíše jsme napojeni na židovský národ, jsou to naši starší bratři ve víře. Mají spoustu svátků, kdy tančí a slaví. My jsme oproti nim chladnější, není to pro nás tak přirozené,“ přiblížila podstatu modlitby pohybem dvěma desítkám účastnic kurzu. Právě ženám je tohle téma velmi blízké. Ostatně jeden z tanců, který se v kurzu naučily, se jmenuje Jsem žena. Je to modlitba gesty, která vyjadřuje, že všechno má nějaký smysl a všechno nás spojuje s Bohem. Vím, Ty mne znáš. Nejen tento, ale i další tance oslavují Boha. Proč biblické? Protože to nejsou lidové tance v národopisném slova smyslu, ale jejich základem je buď biblický příběh, žalm, nebo nějaká biblická událost.

Chcete-li si udělat představu, vyhledejte si www.setkání.org (knihovnička – tance). Možná se na příští kurz přihlásíte také.

Eva Zálešáková

 

Ukázku z akce sledujte zde:

 
 
Nahoru