07.01.2021 13:10, autor: Karel Voplakal, kategorie: Ostatní

Mnichovské benediktinské opatství Venio má novou abatyši - Češku!

Mnichovské benediktinské opatství Venio má novou abatyši - Češku!

Většina čtenářů Simeona snad ví, že na severozápadním okraji Prahy - na Bílé Hoře - již po třináct let úspěšně působí poměrně malá ženská komunita benediktinek, která je součástí početnějšího mnichovského opatství Venio. Koncem loňského roku skončilo dvanáctileté funkční období tamní řeholní představené - abatyše Carmen - a bylo tedy třeba, aby "konkláve" kláštera Venio vybralo a zvolilo její nástupkyni. Všechny členky konventu - německé i české sestry se proto sešly počátkem nového roku, aby přistoupily k volbě - všechny s výjimkou novicek, které ještě nesložily "věčné sliby". Do Mnichova tedy odjely volit i české sestřičky z Bílé Hory. Tvoří pouze minoritu celé komunity, a tak by si někdo řekl, že mezi většinou sester německých nemohou mít naděj na zvolení - asi tak, jako kdysi - ještě před zvolením slovanského papeže sv. Jana Pavla II. si nikdo neuměl představit, že by za Svatého Otce mohl být zvolen jiný kardinál než Ital. Přesto naši bělohorští farníci byli velice napnuti celý ten druhý lednový den roku 2021 a rádi by na vlastní oči viděli, až se vyhrne bílý dým z klášterního komína na znamení, že z voleb vyšla vítězná kandidátka, že tedy "habemus abatyssam"! Došlo k tomu údajně až po půl páté odpoledne - a výsledek volby mnohé velice překvapil: byla totiž zvolena česká delegátka, aby se stala hlavou německo-českého opatství se sídlem v Mnichově! To tedy znamená, že sestrám benediktinkám - nejen těm několika českým, ale i většině sester německých bude po dalších dvanáct let stát v čele Češka, sestra Franceska Stanislava Šimuniová, OSB! Od doby vlády císaře Karla IV. se v naší historii nestalo, že by Češi "šéfovali" nesrovnatelně početnějším Němcům.

Zatím ještě nevíme, kdy přesně bude sestra Franceska slavnostně uvedena do funkce abatyše - tedy do obdoby hodnosti opata, který je nejvyšším představeným mužského řeholního společenství - ale tato událost jistě nenechá na sebe dlouho čekat.

Zajímavé je, že nová abatyše opatství Venio je dáma vysoké štíhlé postavy - vzrůstem snad nejvyšší ze všech svých spolusester; stejně tak jako před málo lety zvolený opat strahovských premonstrátů je nejurostlejším mužem početného řeholního společenství svatého Norberta! Jenomže toto kritérium zcela určitě nerozhodovalo při jejich volbě ...

Novou abatyši Francesku zná mnoho návštěvníků bělohorského poutního místa především jako perfektní znalkyni historie zdejšího poutního místa a sympatickou průvodkyni jeho zajímavostmi - a rovněž jako velkou propagátorku bratrských ekumenických vztahů mezi českými katolíky a protestanty - a také jako nadšenou zastánkyni úplného česko-německého smíru; na tomto poli ve spolupráci s dalšími sestrami dosáhla mnoha viditelných úspěchů - zejména při nedávných připomínkách 400. výročí bělohorské bitvy.

Všichni přejeme nové abatyši, aby se jí dílo i v nových podmínkách dařilo, aby všechny sestřičky v ní nacházely skutečnou matku obou řeholních komunit a aby je spolehlivě vedla po Božích cestách.

Měli bychom se za to modlit.

Pro web Simeon zapsal Karel Voplakal

Foto - zdroj: Facebook Benediktinky

 

 

 

Zájezd do nádherného Tyrolska

 
Nahoru