08.05.2017 [pondělí] - 14.05.2017 [neděle], zveřejněno: 07.04.2017 10:40, kategorie: Akce

Máte literární nadání? Zúčastněte se soutěže Polabská vrba!

Máte literární nadání? Zúčastněte se soutěže Polabská vrba!

Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být seniory“, nazýváme ji též soutěží pro pamětníky. Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které jsme pro daný rok vybrali. Téma letošního ročníku zní „MOJE PRVNÍ LÁSKA“.

Cílem soutěže je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb.

Charakteristika soutěže, termíny, plánovaný průběh

• Termín odevzdání soutěžních příspěvků je 14. květen 2017 (výročí narození Eduarda Petišky).

• Porota soutěže bude složena z literárních osobností polabského regionu a zástupců Knihovny E. Petišky a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

• Porota udělí ocenění za první tři místa, zvláštní cenu za vztah k regionu a zvláštní cenu vztahující se k tématu vybranému pro letošní rok.

• Tématem letošního ročníku je „Moje první láska “.

• Vyhlášení vítězů literární soutěže a setkání autorů proběhne v červnu 2017.

Charakteristika soutěžních prací

• Soutěžní příspěvky mohou posílat „pamětníci“ seniorského věku.

• Téma prací je libovolné, žánr není omezen (próza, poezie, drama, publicistika).

• Příspěvky mohou být odevzdány ve formě strojopisu, rukopisu či v některém z běžných textových formátů MS-Wordu či Open Office Writeru (např. doc, docx, odt, rtf). Prosíme autory, aby nám nezasílali své texty ve formátu pdf.

• Rozsah strojopisných příspěvků či příspěvků v elektronické podobě může být nejvýše 15 normostran, rukopisné příspěvky mohou mít až 20 stran.

• Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud publikována ani nebyla přihlášena do jiných soutěží.

Kam a jak lze zasílat soutěžní texty

• Všechny příspěvky lze dodat v tištěné a ručně psané podobě na adresu Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nebo v elektronické formě na adresu info@knihovna.brandysnl.cz.

• Práce můžete odevzdávat také v DPS Stará Boleslav paní Jarmile Viplakové, 17. listopadu 1404, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav či na adrese jarmila.viplakova@seznam.cz.

• Nezapomeňte uvést jméno, ročník narození a kontaktní adresu.

Závěrem několik slov o historii soutěže

Záměr uspořádat literární soutěž pro autory v seniorském věku vychází z myšlenky aktivizace seniorů formou literárního vyjádření emocí či formou reminiscence. Vyšel ze spolupráce paní Jarmily Viplakové, pracovnice městského úřadu, a zástupců knihovny. V roce 2013 proběhl první ročník soutěže, ještě pod názvem Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku! Soutěž, zaměřená v minulých letech především na polabský region, se dočkala velké odezvy a řady milých reakcí. S ohledem na to, že se nám v předchozích ročnících soutěže sešly literární příspěvky z celé republiky, jsme se i letos rozhodli informovat o konání Polabské vrby organizace z různých regionů a dostat ji tak do širšího povědomí.

 
 
Nahoru