12.10.2017, autor: Marie a Pavel Klimešovi, kategorie: Akce

Manželské setkání seniorů pomáhá prohloubit manželské soužití

Manželské setkání seniorů pomáhá prohloubit manželské soužití

Ve dnech 1. až 5. října 2017 proběhlo v Janských Lázních již po desáté manželské setkání seniorů. Zúčastnilo se 14 manželských párů, z nichž někteří oslavili již zlatou svatbu. Účelem těchto setkání je prohloubení manželského soužití a posílení naší víry. Setkání probíhá tak, že dopoledne a odpoledne je jedna přednáška a po ní se pracuje ve skupinkách po třech párech, kde se hovoří k tématu přednášky. Přednášející zadají otázky, ke kterým se jednotlivé páry vyjadřují. Dvě přednášky mají manželé a čtyři odborníci (většinou kněží nebo laici, kterým je téma blízké). Měli jsme Boží požehnání, protože námi oslovení kněží nikdy neodmítli (P. Aleš Opatrný, P. Jan Rybář SJ, P. Slavík, P. Karel Moravec, P. Holub a další).

Daří se vytvářet milé a hlavně upřímné společenství. Poslední večer je družná zábava. Letos bylo zpestřením středeční odpoledne, kdy jsme navštívili polský Křešov – nádherné poutní místo.

Marie a Pavel Klimešovi 

 
 
Nahoru