28.08.2019, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

Letošní mariánská pouť na Bílé Hoře

Letošní mariánská pouť na Bílé Hoře

V neděli 18. sprna se v mariánské svatyni na Bílé Hoře konala tradiční pouť, přeložená ze svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. Slavná poutní mše v 11 hodin tentokrát nebyla jako obvykle v našem malém kostele, který by zřejmě nemohl pojmout všechny farníky a poutníky; jako presbytář proto posloužila rohová ambitní kaple Nejsvětější Trojice a věřící se shromáždili pod arkády obou přilehlých ambitních chodeb. Hlavním celebrantem byl břevnovský arciopat Prokop Petr Siostrzonek, což bylo zárukou skvělé poutní homilie. Nezklamal očekávání: velice zajímavě hovořil o mnoha tématech souvisejících s mariánským svátkem. Zmínil se i o tom, že se lidé mnohdy snaží usilovnou a vytrvalou modlitbou vyžádat si na Bohu splnění nejrůznějších proseb, které však Bůh vždy nevyslyší přesně tak, jak prosebník požaduje, dokonce někdy poskytne pravý opak požadovaného, protože sám nejlépe ví, co je pro nás nejlepší a nejdůležitější; někdy až daleko později se pozná, že jsme dostali daleko lepší a cennější dary, než jsme si přáli: jestliže třeba někdo toužil vymodlit si bohatství, ale z Božího dopuštění naopak ještě víc zchudne, paradoxně tím může získat mnoho duchovních darů: šetrnost a skromnost, ale i cit a pochopení pro své bližní, což má za následek víc osobního klidu, vyrovnanosti a uspokojení … může být spokojenější než člověk bohatý, který by se musel o své statky (a případně i o svůj život) obávat; všechno totiž vypadá jinak z hlediska věčnosti, mnohé je skutečně pouhá „marnost“ – a to nejen v Božích očích.

S otcem arciopatem koncelebroval P. Benedikt Vojtěch Kolaja, který je bělohorským rektorem – tedy duchovním správcem filiálního bělohorského kostela (a současně i břevnovským převorem). U přenosných elektronických varhan exceloval břevnovský varhaník a uznávaný varhanní odborník (organolog) Ing. Marek Čihař, který mistrně doprovázel mešní zpěvy mariánských písní. Nakonec po skončení obřadů- bylo to v pravé poledne- všechny mile překvapil tím, že použil zvláštního rejstříku svého nástroje, aby imitoval polední tympány. Odpolední bohoslužbou v 15 hodin byly zpívané Loretánské litanie před vystavenou Nejsvětější Svátostí, které P. Benedikt ukončil svátostným požehnáním.  V 16 hodin následoval benefiční koncert houslové virtuosky, nové sestry (novicky) Marie Magdaleny Fuxové OSB pro sólové housle z díla Johana Sebastiana Bacha a dalších barokních skladatelů (Biber, Telemann) - ke cti Panny Nanebevzaté. Na závěr poutního programu v 18 hodin byli návštěvníci poutního místa pozváni do kostela Panny Marie Vítězné na aktivní účast při pravidelných nešporách sester benediktinek (na zpívané „večerní chvály“).

Sestra Petra OSB informovala o současném stavu prací na obnově bělohorské poutní svatyně i o perspektivě dalších oprav a údržby. Po koncertu byla kromě již zmíněné novicky Magdaleny představena a uvítána ještě jedna nová stálá členka ženského benediktinského kláštera - sestra Tereza OSB, která se bude věnovat pedagogické činnosti. Tím se zdejší řeholní komunita rozroste o dva nové přírůstky.  

V bohoslužebném areálu bylo po celý den připraveno příjemné občerstvení pro místní farníky i pro všechny ty, kteří sem připutovali na pouť k Naší Matce Boží.

Pro web Simeon.cz zapsal Karel Voplakal 

 

 

 

Zájezd do nádherného Tyrolska

 
Nahoru