12.10.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

Letošní diecézní setkání seniorů mělo rekordní účast

Letošní diecézní setkání seniorů mělo rekordní účast

V pátek dne 29. září - právě na svátek tří archandělů (Michaela, Gabriela a Rafaela) - se v královéhradeckém Novém Adalbertinu konalo v pořadí již sedmnácté diecézní setkání seniorů svolané vedoucí Diecézního centra pro seniory PhDr. Veronikou Čepelkovou. Letošní účast byla rekordní: jen přihlášených účastníků bylo víc než dvě stě padesát - a na mši svatou do jezuitského kostela Panny Marie na Velkém náměstí určitě přišla i řada těch, kteří se předtím přihlásit nestihli. Od devíti hodin tam probíhaly modlitby za mír na Ukrajině i v celém světě i za osamělé a nemocné - včetně modlitby radostného růžence i zpěvů vedených Mgr. Bronislavou Halbrštátovou.

Přesně v deset hodin začala slavnostní mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl královéhradecký sídelní biskup Mons. Jan Vokál spolu s diecézním generálním vikářem Mons. Pasekou a dalšími kněžími. Mezi nimi jsme si hned všimli P. Prokopa Brože, P. Vojtěcha Černého i P. Mariána Pospěchy, oblíbeného moderátora TV Noe. Na otce Prokopa Brože připadla úloha uvítat jednak vzácné hosty u oltáře i celé shromáždění věřících. Otec biskup Jan vyjádřil radost z tak hojného počtu seniorů a udělil jim své požehnání. Seniory povzbudil k duchovním aktivitám a ocenil význam jejich modliteb a obětí i předávaných životních zkušeností. 

Poté se celé shromáždění přesunulo do velkého sálu v budově Nového Adalbertina, kde následoval další pestrý program seniorského setkání: prvním bodem byla beseda se sympatickým otcem Mariánem Pospěchou, kterého asi všichni znají jako oblíbeného moderátora křesťanské televize Noe, ale asi jen málokdo se s ním zatím setkal "naživo".  Určitě se všichni shodneme, že beseda s ním byla opravdovým zážitkem, velice milým pro všechny; P. Marián prokázal, že je vynikajícím, velmi příjemným a vtipným vyprávěčem, jehož "nezaskočí" žádná otázka z publika. Když asi tak po hodině už musel z programových důvodů své vystoupení ukončit, bylo zřejmé, že bychom jej byli rádi poslouchali ještě hodně dlouho. Po přestávce na kávu a na vzájemná setkání účastníků začal další, neméně zajímavý bod programu: beseda s panem Miloněm Čepelkou, jenž je známý především jako oblíbený herec, scénarista i moderátor, ale i jako básník a zpěvák. Pochopitelně jej znají především ti diváci, kteří si potrpí na hry o "Járovi Cimrmanovi". I tato beseda zaujala a okouzlila posluchače; mistr Miloň Čepelka neúnavně, zajímavě a vtipně vyprávěl rovněž víc než hodinu o svém pestrém hereckém životě a pohotově odpovídal na otázky moderátorky i kohokoli z posluchačů.  

Po přestávce byli všichni pozváni na benefiční koncert na podporu nemocné Jany trpící roztroušenou sklerózou: původně měla vystupovat zpěvačka paní Věra Martinová, ale z důvodu jejího onemocnění za ni ochotně "zaskočila" paní Heidi Janků. Umělkyně nejprve zazpívala nejznámější písničky ze svého obvyklého repertoáru, ale na závěr připojila i několik operetních, resp. muzikálových árií z doby, kdy ještě vystupovala se známými herci v Karlínském divadle. K nečekanému zpestření jejího dynamického vystoupení přispěla pětiletá holčička - vnučka paní Zbrojové - svým spontánním tancováním v rytmu zpěvu paní Heidi; nejprve statečně s dětskou roztomilostí tančila poblíž první řady sedadel - a na pozvání umělkyně dokonce na pódiu hned vedle známé zpěvačky. 

Na závěr paní Broňa s Veronikou a dalšími kolegyněmi vylosovaly mnoho věcných cen - vesměs náboženské literatury, kterou si pak výherci rozvezli do všech koutů diecéze.

Program setkání se všem líbil - vedoucí Diecézního centra pro seniory s dalšími kolegyněmi měly skutečně "šťastnou ruku" při organizaci setkání a především při výběru protagonistů obou besed i jejich moderátorů. Všichni účastníci ocenili, že hned v kostele obdrželi letáček s celodenním programem a se zdravicí a požehnáním na dálku otce Miloslava Fialy.

Pro web Simeon zapsal Karel Voplakal

 
 
Nahoru