18.07.2014, autor: Jan Jankovič, kategorie: Poutní místa v ČR

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Hemže

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Hemže

Poloha kostela

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie je umístěn v jižním cípu Orlické tabule; nedaleko od měst Chocně (1,5 km severovýchodně) a Brandýsa nad Orlicí (3 km západně). V blízkosti se také nachází řeka Tichá Orlice.

Vznik poutní tradice

Poutní tradice vznikla díky milostné sošce Panny Marie s Ježíškem, kterou do kostela věnoval hrabě Kurze. Sám ji přivezl již v roce 1662 z Uher.

Historická fakta, architektura a interiér kostela

Kostel Panny Marie nechal postavit v roce 1683 v barokním slohu J. B. Trauttmansdorff. Kolem kostela se nachází hřbitov, který je obehnán zdí. V ní jsou zabudovány tři kaple tak, že čelní strana míří směrem dovnitř (směrem ke kostelu). Nedaleko kostela se nachází též volně stojící zvonice.   

Samotný kostel je obdélníkového půdorysu. Po stranách jsou mělké kaple. Boční stěny člení arkádami. Presbytář je půlkruhový, na bocích se nachází sakristie a oratoř. Z vnitřního vybavení je zajímavý oltář ze 17. století, na kterém je uložena ve skříni milostná soška Madony a obraz Nanebevzetí Panny Marie v nástavci. Sochy sv. Jana Křtitele a sv. Františka jsou umístěny po stranách oltáře. Boční oltáře zdobí obrazy od J. Umlaufa (z roku 1880). Nemělo by se též zapomenout na sochu "Ecce homo" a trojdílné varhany (oboje z 18. století).

Hlavní pobožnost (pouť): neděle po 15. 8. (svátek Nanebevzetí Panny Marie)

Text: Jan Jankovič

Foto: Zp (zdroj Wikipedie)

Autor textu uveřejnil tento článek taktéž na české verzi Wikipedie. Nyní je na tomto serveru mírně pozměněný (jinými editory). Odkaz je - zde!!

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru