15.07.2020, kategorie: Ostatní

Knižní tip z Portálu: Zooterapie v kostce

Knižní tip z Portálu: Zooterapie v kostce

Bicková, Jaroslava (ed.)

Zooterapie v kostce

Minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete

Publikace si klade za cíl představit přehled nejznámějších a v praxi nejpoužívanějších zooterapeutických metod a postupů a seznámit čtenáře se způsoby jejich využití. Zaměřuje se nejen na nezbytné teoretické informace, ale zahrnuje i konkrétní kazuistiky a popisy reálných intervencí.

Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D., má doktorát ze sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, je sociální pracovnicí a dlouhodobě se zabývá kynologií a canisterapií. Je předsedkyní Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z. s. Další autoři mají široké zkušenosti se zooterapeutickou prací s různými druhy zvířat.

brož., 280 str., 399 Kč

Ukázka z knihy

Knihu objednávejte se slevou přímo na webu nakladatelství Portál.

K tématu doporučujeme také: Canisterapie , Citlivý pomocník , Profesní psychohygiena terapeuta

 
 
Nahoru