23.05.2017, kategorie: Aktuality

Knižní tip nejen pro animátory seniorů: Hra v terapii

Knižní tip nejen pro animátory seniorů: Hra v terapii

Hra je již zavedeným terapeutickým prostředkem, který pomáhá odžít a zpracovat situace, které člověk prožil, případně mu pomáhá připravit se na věci, které ho čekají. Terapeutická hra má, stejně jako další terapeutické nástroje, svá pravidla, indikace a kontraindikace, může být významným motivačním faktorem v práci s klientem a zároveň ji lze využít i při práci s klienty, kteří motivovaní nejsou, nebo je jejich motivace kolísavá.

Autoři: Valenta, Milan; Humpolíček, Pavel a kol.

Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se dramatickou výchovou a psychopedií a podílel se na vydání Přehledu speciální pedagogiky a Slovníku speciální pedagogiky (Portál, 2013 a 2015) jako editor.

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D, působí v Psychologickém ústavu FF MU Brno.

brož., 256 s., 399 Kč

Ukázka z knihy

Knihu objednávejte přímo v nakladatelství Portál.

K tématu doporučujeme také tituly Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí, Autogenní trénink a autogenní terapie a Krátká dynamická psychoterapie.

 

 

 

Zájezd Toskánsko a ostrov Elba

 
Nahoru