03.02.2018, autor: Josef Vlček, kategorie: Ostatní

Kdo byl svatý Blažej?

Kdo byl svatý Blažej?

Milí přátelé, svatoblažejské požehnání je svátostina, která nás naplňuje nadějí na zdraví, zvláště při nemocech krčních. Kdo byl svatý Blažej?

Svatý Blažej byl podle starých životopisů biskupem v pontském městě Sebaste. Byl to mezi Malou Azií a Kapadocií. Proslavil se milosrdnou láskou k bližnímu. Před povýšením na biskupa se zabýval studiemi lékařství. V roce 313 byla prohlášena svoboda křesťanů. Přesto Licinius na dovolení nedbal a jeho náměstek Agrikola dál křesťany pronásledoval. Blažej musel uprchnout z města na horu Aegeus a tam o samotě sloužil Bohu modlitbou a prací. Společnost mu dělala jen plachá lesní zvěř. Lovci ho vypátrali v jeskyni a dovedli před náměstka. Odepřel však obětovat bohům; byl potom drásaný železnými hřebeny a uvězněný. Provázelo jej 5 křesťanských žen. Jedna přivedla polomrtvého chlapce, uvízla mu v krku rybí kost. Svatý mučedník požehnal hocha, který pak přišel k vědomí a uzdravil se.

Proto bývá zvykem, že v den památky sv. Blažeje kněz požehná dvě svíce a uděluje požehnání s těmito dvěma zkříženými svícemi, které jsou převázány červenou stuhou, tradičně slovy: Na přímluvu sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, ať tě Bůh chrání od bolestí krčních a všeho jiného zla, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Josef Vlček
Zdroj obrázku: Wikipedia.org

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru