09.01.2023, autor: Věra Šimková, kategorie: Akce

K programu Diecézního centra pro seniory na rok 2023: Zvyšuje hodnotu našeho života

K programu Diecézního centra pro seniory na rok 2023: Zvyšuje hodnotu našeho života

Diecézní centrum pro seniory v Královéhradecké diecézi je pro nás nedocenitelným darem. Přináší nám nejen poznání, ale vznikají nová přátelství. Akce nás posilují duševně i tělesně, dávají nám radost ze života, učí nás žít podle vůle Boha.

Program každoročně zahrnuje poutně - poznávací a odpočinkové zájezdy. Jsou rozmanité. Krátké několikadenní po naší republice, ale i letecké vícedenní do ciziny. Proto se jich mohou účastnit senioři podle svého zdravotního stavu.

Na poutích poznáváme historická místa, přírodní krásy, odpočíváme. Nedocenitelnou výhodou je, že nejsme bezejmenní, že si vzájemně pomáháme. Při nečekaných zdravotních komplikacích máme jistotu pomoci. Na poutích světíme každý den mši svatou, poznáváme život blízko Bohu našich kněží i biskupů, kteří nás duchovně doprovázejí.

Těšíme se na duchovní obnovy v Janských Lázních. Také na pobyt pro prarodiče s vnoučaty a třígenerační pobyt. Manželská setkání seniorů přináší utužení manželství a hezké rodinné spočinutí. Všechny tyto akce se konají v Marianu v Janských Lázních.

Mnohé nás nadchla Akademie pro aktivní třetí věk. Bude se konat v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Hlavní akcí Centra pro seniory je ale každoroční diecézní setkání seniorů Královéhradecké diecéze v Hradci Králové. Setkání je také s našimi biskupy, Mons. Janem Vokálem a Mons. Josefem Kajnekem.

Zajímavé a neméně důležité jsou i další aktivity:

1) Senioři vyprávějí dětem + mezigenerační mše, Církevní základní škola a Nové Adalbertinum, Hradec Králové
2) Duchovní pobyt pro animátory seniorů
3) Každý měsíc - modlitby seniorů za mír a SOS modlitby
4) Svatojakubská pěší pouť za mír po východočeské trase (etapově v průběhu roku)
5) Každodenní večerní modlitba růžence online malé skupinky seniorů. Modlí se za mír ve světě, za rodiny, nemocné, potřebné, za zemřelé, duše v očistci. Je to odkaz našeho každodenního setkávání v době kovidové karantény, které pro nás, seniory, organizovala Veronika Čepelková z Centra.
6) Další aktivity doplňujeme v průběhu roku.

Závěrem bych chtěla podtrhnout, že náplň Diecézního centra pro seniory Královéhradecké diecéze je velmi pestrá a má vysokou úroveň. Každý si v něm najde aktivity podle svého naturelu a zdravotních možností. Především zvyšuje hodnotu našeho života. Děkujeme.

Jménem vděčných seniorů sepsala

Věra Šimková

Program Diecézního centra pro seniory na rok 2023 naleznete zde.

 
 
Nahoru