16.07.2019, autor: Karel Voplakal, kategorie: Ostatní

K jubileu P. Jana Rybáře

K jubileu P. Jana Rybáře

Milý otče Jane,

dnešním dnem se dožíváte požehnaných osm a osmdesáti let života. Osmička, otočíme-li ji o 90 stupňů, je matematickým symbolem pro nekonečno - a váš věk symbolizují dokonce osmičky dvě!

Bůh vám dopřává dlouhý život - určitě proto, že máte ještě mnoho co říci, že můžete prospět - a skutečně prospíváte mnoha hledajícím duším.

Váš dlouhý život nebyl žádnou procházkou růžovým sadem: za totality jste jej poznal i z té nejméně příjemné stránky - jako vězeň svědomí, disident, odpůrce násilí a nesvobody…

Za pár dní si budete připomínat své sedmdesáté jezuitské jubileum! Už ve svých osmnácti letech jste měl jasno o svém životním poslání a v těžké době nástupu socialistického režimu jste vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, do řádu, který byl odpůrcům církve vždycky trnem v oku. Dnes jste jedním ze služebně nejstarších jezuitů a zároveň jedním z těch nejznámějších a nejpopulárnějších.

Každý, kdo má štěstí slýchat „na vlastní uši“ vaše promyšlené homílie, nebo se účastnit vašich nevšedních duchovních cvičení, anebo aspoň čte vaše úvahy a zamyšlení na webových stránkách Simeon, si vás musí vážit; prostě nemůže k vám mít lhostejný vztah. Samozřejmě známe ono lidové přísloví, že „není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem“, ale ve vašem případě dobře víme, že naprosto převážná většina vašich posluchačů a čtenářů vás má ráda - i ti, kteří vás na vlastní oči nikdy nespatřili, ale setkali se s vašimi zajímavými myšlenkami a úvahami třeba jen právě na tomto webu určeném především lidem „dříve narozeným“. Vždycky se těšíme na vaše nové a nové příspěvky; bez nich by Simeon nebyl tím, čím je.

K vašemu krásnému životnímu jubileu vám upřímně blahopřejeme! Věříme a doufáme, že vás - svého věrného služebníka - Bůh ještě dlouho zachová!

Karel Voplakal

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru