30.03.2015, autor: Marie Klimešová, kategorie: Aktuality

Je to veliká výzva a milost, říká autorka nové křížové cesty v Poličce

Je to veliká výzva a milost, říká autorka nové křížové cesty v Poličce

Křížová cesta patří k závěru Ježíšova života, k završení Jeho lásky.

Ale není to jen historická událost. Kříž, ať chceme nebo  nechceme, se dotýká každého člověka.  Pokud  se  umíme  dívat  na Kristův kříž, stává se ten náš lehčí.

Je to veliká výzva a milost, moci vytvořit křížovou cestu. Tu moji, v pořadí již třetí, jsem měla na mysli již dlouho. A jak postupně mizely všechny překážky, bylo mi jasné, že je to vůle Boží darovat městu Poličce k výročí 750 let od založení města křížovou cestu.

Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří své schopnosti nabídli k tomu, aby dílo mohlo vzniknout. Ten den, v neděli 21. června i sluníčko vysvitlo a sloupy „křížové cesty“, za kterými se otvírala krásná krajina Vysočiny, oslovovaly. Více jak 150 lidí soustředěně poslouchalo slovo otce Miloslava Brhela při požehnání křížové cesty i texty k jednotlivým zastavením, které jsem si troufla sama vytvořit, protože v nich jsou obsaženy myšlenky, se kterými jsem k tvorbě přistupovala.

Nakonec, vlastně v první řadě, díky Hospodinu, že takto mohu vracet výnos z hřiven, které mi dal.

Marie Klimešová

 

Ještě malý dodatek. Je mi 71 let. V době budování socialismu mi bylo zakázáno studovat nejen na umělecké škole, ale na jakékoliv střední škole. V podstatě jsem samouk a rozvíjet své nadání jsem mohla až po sametové revoluci. A tak chci poděkovat Bohu za svobodu, kterou daroval našemu národu, v níž jsem mohla vytvořit křížovou cestu a umístit ji kolem cesty na Jelínek.

 

Zájezd do Medžugorje a k moři

 
 
Nahoru