14.05.2016 [sobota], zveřejněno: 27.04.2016, kategorie: Akce

IV. ročník literární soutěže "Polabská vrba"

IV. ročník literární soutěže "Polabská vrba"

Propozice soutěže

Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být seniory“, nazýváme ji též soutěží pro pamětníky.

Je součástí projektu Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku!, jehož cílem je sběr vzpomínkových textů. Přispěvatelé mohou vedle soutěžních prací zasílat i nesoutěžní vzpomínkové a pamětnické texty.

Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které jsme pro daný rok vybrali.

Téma letošního ročníku zní „JAK JSME SI HRÁLI“.

Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb.

Charakteristika soutěže, termíny, plánovaný průběh

• Termín odevzdání soutěžních příspěvků je 14. květen 2016 (výročí narození Eduarda Petišky).

• Porota soutěže bude složena z literárních osobností polabského regionu a zástupců Knihovny E. Petišky a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

• Porota udělí ocenění za první tři místa, zvláštní cenu za vztah k regionu a zvláštní cenu vztahující se k tématu vybranému pro letošní rok.

• Tématem letošního ročníku je „Jak jsme si hráli“.

• Vyhlášení vítězů literární soutěže a setkání autorů proběhne v měsíci červnu.

Charakteristika soutěžních prací

• Soutěžní příspěvky mohou posílat „pamětníci“ seniorského věku.

• Téma prací je libovolné, žánr není omezen (próza, poezie, drama, publicistika).

• Příspěvky mohou být odevzdány ve formě strojopisu, rukopisu či v některém z běžných textových formátů MS-Wordu či Open Office Writeru (např. doc, docx, odt, rtf). Prosíme autory, aby nám nezasílali své texty ve formátu pdf.

• Rozsah strojopisných příspěvků či příspěvků v elektronické podobě může být nejvýše 15 normostran, rukopisné příspěvky mohou mít až 20 stran.

• Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud publikována ani nebyla přihlášena do jiných soutěží.

Informace o nesoutěžní části projektu „Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku“

• Nesoutěžní příspěvky budou (se souhlasem autora) odeslány do Národní kroniky, projektu nadace SenSen (Senzační senioři) a Národního muzea (http://www.sensen.cz/narodni-kronika/co-je-narodni-kronika/).

• Texty by měly vycházet z autorových vzpomínek na město či obec jeho mládí, nebo by měly mít vztah k regionu, kde autor žil či žije.

• Příspěvky v písemné podobě mohou být doplněny obrazovým či zvukovým materiálem.

• Rozsah nesoutěžních příspěvků není stanoven.

Kam a jak lze zasílat soutěžní i nesoutěžní texty

• Všechny příspěvky lze dodat v tištěné a ručně psané podobě na adresu Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs n/L.–Stará Boleslav nebo v elektronické formě na adresu info@knihovna.brandysnl.cz.

• Práce můžete odevzdávat také v DPS Stará Boleslav paní Jarmile Viplakové, 17. listopadu 1404 či na adrese jarmila.viplakova@seznam.cz.

• Nezapomeňte uvést jméno, ročník narození a kontaktní adresu.

Závěrem několik slov o historii soutěže

Záměr uspořádat literární soutěž pro autory v seniorském věku vychází z myšlenky aktivizace seniorů formou literárního vyjádření emocí či formou reminiscence. Vyšel ze spolupráce paní Jarmily Viplakové, pracovnice městského úřadu, a zástupců knihovny. V roce 2013 proběhl první ročník soutěže, ještě pod názvem Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku! (nadále zachováno jako název a motto projektu získávání vzpomínkových textů). Soutěž, zaměřená v minulých letech především na polabský region, se dočkala velké odezvy a řady milých reakcí. S ohledem na to, že se nám již v prvním ročníku soutěže sešly literární příspěvky z celé republiky, jsme se i letos rozhodli informovat o konání Polabské vrby organizace z různých regionů a dostat ji tak do širšího povědomí.

 
 
Nahoru