02.02.2023, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní

Hromnice

Hromnice

Hromnice se slaví 2. února jako svátek Uvedení Páně do chrámu. Jsou také oslavou blížícího se jara. Říká se: „Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout".

Jak napovídá název, spojujeme je s ochranou před ohněm, bouří a bleskem. Tento den se světí svíce - hromničky. Dávali je lidé do oken na ochranu před bleskem, který způsoboval požár, usmrcoval lidi a dobytek.

Nejznámější pranostika „Na Hromnice o hodinu více“ říká, že den je o hodinu delší než v době zimního slunovratu. (21. 12.) V Čechách je to hodina a 20 minut. Tradičně se tento den sklízejí betlémy a někde ještě i vánoční stromky.

Hromnice připomínají událost, kdy Ježíšova maminka přinesla podle židovského obyčeje syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkala s prorokyní Annou a se Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů". Řekl jí také, že její duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. (Lk 2, 22-38)

Protože je tento svátek spojován s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života, tj. řeholníků a řeholnic.

Věra Šimková

 
 
Nahoru