12.09.2014, autor: Zdroj Wikipedie ČR, kategorie: Poutní místa v ČR

Filipovský zázrak

Filipovský zázrak

Průběh zázračných událostí

Magdaléna Kade žijící v domě č. 63, trpěla vředovým onemocněním vyžadujícím časté převazy. Snášela přitom vždy nesnesitelné bolesti. Dne 21. prosince 1865 přijala od kaplana Františka Storcha z Jiříkova svátost pomazání nemocných.

Dne 13. ledna 1866 se údajně v ranních hodinách zjevila těžce nemocné Magdaléně Kade Panna Maria, která slovy „Mein Kind von jetzt an heilt's“, tedy „Mé dítě, od teď se to bude hojit“ zmíněnou Magdalénu Kade uzdravila. Nevyléčitelnost Magdalény potvrdili její ošetřující lékaři Görlich z Gersdorfu a Ulbrich z Jiříkova.

Zázrak se na témže místě údajně zopakoval při prvním výročí uzdravení Magdalény Kade. 8.ledna 1867 se na témže místě zázračně uzdravila chromá Magdalena Langhansová, kterou do domku přivezli na žebřiňáku a která odešla po vlastních nohou. Zajímavostí je přitom i to, že tento zázrak byl vcelku rychle potvrzen Svatým stolcem.

Reakce církve a věřících

Místo, na němž stával domek, v němž se vlastní zázrak udál, bylo zdejší farností odkoupeno a již brzy nato zde byla vystavěna kaple, zasvěcená Panně Marii Pomocné. Nově vystavěná kaple však nestačila uspokojit potřeby poutníků, proto bylo rozhodnuto vystavět stavbu větší, prostornější. Základní kámen kostela byl položen 8. září 1870. Při 60. výročí zjevení Panny Marie, v roce 1926, byl filipovský kostel prohlášen papežem Piem XI. za baziliku minor. Ve 30. letech minulého století patřilo toto místo mezi nejnavštěvovanější poutní místa střední Evropy a bylo mu přezdíváno „Lourdy severních Čech“.

 

Tento článek je licencován za podmínek licence Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Unported. Jeho text byl převzat z článku "Filipovský zázrak" na Wikipedii.


 
 
Nahoru