19.12.2022, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní

Ester

Ester

19. prosince slaví svůj svátek dívky jménem Ester. Přejeme jim vše nejlepší. Jméno Ester se odvozuje ze staroperského „hvězda“.

Královna Ester je hlavní hrdinkou knihy Ester ve Starém zákoně. Stala se manželkou perského krále Achašveróše a zachránila perské židy před intrikami zlého Amalekity Hamana. Žila v 6. stol. př. n. l.

Podle Talmudu patřila společně se Sárou, Rachab a Abígajil ke čtyřem výjimečně krásným ženám. Její otec se jmenoval Abíchajil a pocházel z izraelského kmene Benjamín. Po osiření se stala adoptivní dcerou svého bratrance Mordechaje.

Zabránění chystané genocidy židů dodnes připomíná židovský svátek Purim - Den Mordokajův. Je doložen již ve 2. stol. př. n. l. ve 2. knize Makabejské.

Purim, v překladu „hazardní hra“, je nejveselejší židovský svátek. Bude se slavit v roce 2023 od západu slunce 6. března do soumraku 7. března. Zvykem je předčítání ze svitku Ester spojené s darem pokrmů a vína.

Věra Šimková

 
 
Nahoru