24.05.2022, autor: Věra Lomová, kategorie: Akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Vojtěchem Černým: Vrátili jsme se do svých domovů rozzářeni a plni Ducha svatého

Duchovní obnova s P. Jiřím Vojtěchem Černým: Vrátili jsme se do svých domovů rozzářeni a plni Ducha svatého

Milí přátelé, ráda bych se s vámi podělila o zážitky z duchovní obnovy, kterou pod hlavičkou Diecézního centra pro seniory vedl P. Dr. Jiří Vojtěch Černý. Akce se konala v Marianu v Janských Lázních 9. - 12. května a jejím tématem byla slova z Bible: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá“. (Lk 24,13-35)                                                                   

Prožila jsem zde krásné dny po duchovní stránce, i počasí bylo výborné. P. Jiří Vojtěch Černý nás dovedl do doby dvou učedníků, kteří putovali z Jeruzaléma do Emauz a na cestě se setkali se vzkříšeným Ježíšem, kterého nepoznali. Byli plní bolesti, zklamání a nerozuměli tomu, co se stalo, jak píše evangelista Lukáš. Během promluv s námi P. Černý komunikoval a měli jsme tak příležitost se aktivně zapojit, což bylo velice zajímavé. Díky za tu možnost. Také jsme rádi zpívali; na harmonium nás nejen na mších doprovázela paní Laďka Horová. Říká se, že kdo zpívá, dvakrát se modlí.

Vrátili jsme se opět do svých domovů rozzářeni a plni Ducha svatého. A tak prosím, nenechme se ovlivnit krizemi tohoto světa (válkou na Ukrajině, zdražováním), aby se z nás nestali poutníci do Emauz plni zmatků. My přeci máme víru v našeho Pána Ježíše Krista zmrtvýchvstalého a tu nám nikdo vzít nemůže.

Věra Lomová

 
 
Nahoru