06.05.2019, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

Duchovní obnova pro seniory pod vedením skvělého kazatele P. Miloslava Fialy

Duchovní obnova pro seniory pod vedením skvělého kazatele P. Miloslava Fialy

Ve dnech 29. dubna až 2. května proběhla v penzionu Marianum v Janských Lázních duchovní obnova pro seniory pod vedením skvělého kazatele P. Miloslava Fialy OPraem. Skupina téměř třiceti seniorů, v níž dominovaly především ženy z Královéhradecké diecéze, prožila tři dny plné duchovních vjemů, podnětů a dojmů. Účastníci vyslechli celkem sedm homilií a měli možnost každodenní účasti na mši svaté v podkrovní kapli Mariana, odkud je krásný výhled do podhorské přírody s dominantou blízkého římskokatolického kostela. Společně se modlili růženec a pamatovali na své bližní doma, kteří je o přímluvu prosili.  Uvažovali o duchovních podnětech z promluv otce Miloslava a o způsobu, jak je aplikovat ve svém vlastním životě. Hlavními tématy byla modlitba jako komunikace s Kristem, četba Bible a způsob předávání poselství Boží lásky a radostné zvěsti evangelia nejen našim nejbližším doma, ale i všem našim bližním - ne slovy, ale především příkladem.

Na prvního máje ve středu po večerní mši svaté a po večeři jsme měli v kapli milou májovou pobožnost s loretánskými litaniemi a zpěvy.

Týž den nás příjemně překvapila nečekaná, ale milá návštěva oblíbené vedoucí Diecézního střediska pro seniory Veronika Čepelková, která účastníky seznámila s nejaktuálnějšími body činnosti seniorského centra včetně plánovaných poutních zájezdů.

Při bohoslužbách jsme ocenili naši skromnou a sympatickou varhanici i pomoc obou řeholních sestřiček.

I když díky nabitému programu nezbývalo příliš mnoho času na vycházky po okolí, přesto jsme si užili i příznivého počasí a prošli se vzhůru k evangelickému kostelu či k Lesnímu domu a zašli na kafíčko a zákusek do cukrárny poblíž Kolonády. Všichni byli velice spokojeni s ubytováním i s výborným stravováním a s velmi vstřícným postojem správce misijního domu. Navázala se nová přátelství.

Ve čtvrtek - po poslední společné ranní mši svaté a po vydatné snídani - se velmi spokojení účastníci rozjeli do svých domovů.

Pro seniorský web Simeon.cz Karel Voplakal

Foto: Marie Šmídová

 
 
Nahoru