15.05.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

Dubnová duchovní obnova s P. Jiřím Vojtěchem Černým v Janských Lázních

Dubnová duchovní obnova s P. Jiřím Vojtěchem Černým v Janských Lázních

V milém prostředí diecézního domu "Marianum" poblíž jansko-lázeňského katolického kostela - jen pár stovek metrů od Kolonády - proběhla ve dnech 24. - 27. dubna (pondělí až čtvrtek) duchovní obnova vedená otcem Jiřím Vojtěchem Černým.

Program duchovní obnovy byl na způsob klasických exercicií velmi koncentrovaný: v průběhu prakticky jen dvou celých dnů a dvou půldnů (odpoledne v den pondělního příjezdu a rána posledního dne společného setkání) se uskutečnilo všech osm plánovaných duchovních promluv otce  J. V. Černého.  Díky němu jsme každý den měli mši svatou v tamní kapli. Ke cti Matky Boží jsme se každodenně společně pomodlili růženec - a protože ještě stále prožíváme dobu velikonoční, modlili jsme se výhradně růženec slavný.

Společným tématem celého cyklu promluv byl starozákonní Davidův Žalm č. 23: "Hospodin je můj pastýř - nic nepostrádám". V jednotlivých promluvách se Otec Jiří podrobně věnoval jednotlivým veršům tohoto žalmu-  určitě  nejznámějšího z těch, které ve svých "Biblických písních" úžasným způsobem zhudebnil náš světoznámý hudební genius Antonín Dvořák a jež mistrovsky interpretoval především nezapomenutelný národní pěvec Mistr Eduard Haken - a po něm kromě jiných i nuselský farář, někdejší pěvec plzeňské opery P. Jiří Kusý.

Tématem první promluvy byl rozbor prvních slov žalmu: "Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám"- v kontextu svátku Krista - Dobrého Pastýře. 

Hospodin, t. j. Hostitel, Pán domu, Hospodář-  resp. hlava Církve - Pastýř dobrý - Kristus, který se za nás u Otce přimlouvá a nabízí nám bezpečné útočiště, tak jako pastevci stád zavádějí své ovce do salaše, na místo ochrany a odpočinku. 

Pastýři své ovce označují, značkují; ovce nesou znamení svého pána- tak i my jsme křtem, touto iniciační svátostí získali nesmazatelný cejch vpálený do duše - znamení Krista, našeho Pána, zavazující nás k Jeho následování, ke konání vůle Jeho Otce se vším všudy. 

Za to nám Pán "dává prodlévat na svěžích pastvinách, vodí nás k vodám, kde si můžeme odpočinout". 

Cítíme, že Pán "občerstvuje naše duše a vodí nás po správných cestách pro svoje jméno".

Křesťan ví, že "i kdyby musel jít temnotou rokle, nezalekne se zla, vždyť Pán je s námi - a Jeho kyj a Jeho hůl jsou pro něj útěcha" (a jistota bezpečí proti všem úkladům zlého nepřítele).

Žalm končí verši velebící Pána za to, že: "Prostírá pro nás stůl před zraky našich nepřátel" - a jako krále či svého proroka "mi hlavu maže vonným olejem" a poskytuje nám v nejštědřejší míře vše, co k šťastnému životu potřebujeme:  "má číše přetéká - a štěstí i přízeň mne provázejí po všechny dny mého života !" 

A především dává naději na  spásu:" Přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy"- tedy po celou věčnost...  

V předvečer posledního dne duchovní obnovy naše shromáždění navštívila vedoucí Diecézního centra pro seniory Veronika Čepelková a seznámila nás s novými aktivitami Centra - jmenovitě o připravených poutních zájezdech, o duchovních obnovách v podzimním období a s chystanými manželskými setkáními seniorů.  

Karel Voplakal

 
 
Nahoru