25.02.2021 18:00, autor: Věra Šimková, kategorie: Aktuality

Co je nového v Diecézním centru pro seniory - přidáte se?

Co je nového v Diecézním centru pro seniory - přidáte se?

"Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa" Mt 28,20.

"Nenechám vás sirotky, přijdu k vám" Jn 14,18.

Toto zaslíbení vrchovatě naplňuje "naše Veronika" (PhDr. Veronika Čepelková, vedoucí Diecézeního centra pro seniory, Královéhradecká diecéze) a její spolupracovnice Mgr. Irena Zbrojová.

Veronika nás naučila se setkávat online na Skypu. Je to velmi jednoduché. Do počítače si stáhneme Skype a pár adres pro setkávání (naše děti nám pomohou). Pak stačí kliknout na ikonu Skype a příslušnou adresu. A je hotovo. Veronika nám dál poradí.

Co nás čeká?

Každý všední den se setkáváme na mši svaté v 18:00 hodin s úžasným knězem P. Jiřím Vojtěchem Černým. Homilie nám předem na požádání každodenně posílá na náš email. Po mši svaté se ještě můžeme společně modlit za zastavení pandemie a za vše potřebné.

Každý čtvrtek je pro nás připravena online přednáška s besedou. Setkali jsme se již:

 • s PhDr. Veronikou Čepelkovou: „Jak jsem se setkala s papežem Františkem“,
 • s P. Mgr. Dmytrem Romanovským: „Můj rok v Římě“,
 • s Sr. Miriam Baumrukovou: "Poslání seniorů v současné době",
 • s PhDr. Ludmilou Žlábkovou: „Století Karla Otčenáška“,
 • s Mons. Mgr. Pavlem Rouskem: "Jak budovat společenství v této době",
 • s Jiřím Chválkem: „CK Avetour - vznik, vývoj a pohled na situaci v cestovním ruchu“,
 • s Janou Sieberovou: "Naděje na konci cesty",
 • s Pavlem Sršněm: "Jak se na venkově žilo dříve a jak dnes",
 • na adventní besídce s Mgr. Bronislavou Halbrštátovou.
 • A letos s Mons. Mgr. Janem Pasekou: "Jak si uchovat naději v nelehké době“,
 • s P. PaedDr. Jiřím Vojtěchem Černým, OMelit. cap. Mag.: „Světová pouť nemocných do Lurd“,
 • s Andym Loosem: „Jak jsem poznával Boha na cestách po Austrálii a Kanadě“,
 • s Ing. Taťánou Blažkovou: „Mezigenerační komunikace“,
 • s biskupem Václavem Malý: „Příběhy osobností: Václav Malý a Jan Rybář“,
 • s PhDr. Marií Oujezdskou: „Stáří – bohatství mnoha let života“,
 • s doc. Pavlem Svobodou: „Plusy a mínusy evropské integrace“,
 • s Alexandrou Alvarovou: „Jak rozeznat lež a manipulaci v informačním věku“,
 • s P. Mgr. Janem Linhartem: „Dá se i dnes najít radost?“.

S Mgr. Janem Linhartem, děkanem farnosti Skuteč, jsme také prožili čtyřdenní duchovní obnovu: „Naděje do této doby“.

Ze setkání pořizuje Veronika videozáznam. Krátké písemné pojednání o besedě, homilie P. Jiřího Vojtěcha Černého, slova povzbuzení, vše najdeme na Simeonu.

"Slova pro potěchu duše nejen pro seniory" jsou v textové podobě nebo jako krátká videa, která nás provázejí:

od P. Dmytra Romanovského, kaplana v Kutné Hoře: Jn 16,33: "To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět."

Slova PaedDr. Mgr. Jiřího Vojtěcha Černého, kněze z Havlíčkova Brodu. Radí nám více komunikovat s Bohem.

Povzbuzení paní Ludmily Šumové z Benešova nad Ploučnicí, která se uzdravila z koronaviru. Přeje nám, abychom se těšili z času, který nám Pán dal.

Myšlenky pro potěšení Mons. Mgr. Pavla Rouska, faráře ve Vysokém Veselí, kanovníka litomyšlské kapituly: "Je třeba mít důvěru k Bohu jako děti. Vidět druhého člověka, zavolat si, naslouchat si, dělit se o radost."

Sr. Gabriela Gorčáková hovoří o Zázračné medailce Neposkvrněného Početí. O zjevení Panny Marie roku 1830 v Paříži Kateřině Labouré. Říká, že Panna Maria přemohla hřích a proto nosme s důvěrou zázračnou medailku, která přitahuje milosti do duše.

Ve svém povzbuzení P. Mgr. Jan Linhart, děkan farnosti Skuteč, hovoří o knize Eleanor Hodgman Porterové: Pollyanna. Je plná optimismu a P. Jan nalézá i ve své koronavirové nákaze pozitiva. S humorem jde všechno líp.

Vánoční novoroční přání od Betlémského světla od "naší Veroniky". Přeje nám vše nejlepší do nového roku. Říká: "Držte se, děkujeme že jste, máme vás rádi."

Každou středu se, vděčni, ještě jednou, setkáváme ve větším počtu online na modlitebním spolču. Jsme z Hradce Králové, Týniště nad Orlicí, Havlíčkova Brodu, od Děčína, z Litomyšle, České Třebové, Prahy, prostě z celé naší vlasti...

Setkáváme se online s úžasnými lidmi, kteří nám vlévají optimismus do žil. Říkají nám, že nemáme virus podceňovat. Je pochopitelné, že máme strach. Jsme však v Božích rukou! Ale je-li On s námi, co proti nám. On umí proměnit všechno k dobrému, i to, co teď prožíváme. Jde jen o to, abychom byli s Ním.

Veronika je vzácná duše. Je nám kamarádkou, je nám s ní dobře a veselo.

Ale jaké nasazení a práce za tím stojí!

Ano, my senioři jsme její život...

Je naše sluníčko.

Vzpomínám s vděčností na poslední pouť do Tyrolských Alp, kterou pro nás v září loňského roku ještě připravila. Udělala z nás rodinu a zajistila stoprocentní bezpečnost. Pro mnohé z nás to byly poslední mše svaté s přijímáním Těla Páně a poslední svátosti smíření v krásné horské přírodě a v údolí Wildshönau.

Pro posilu na rozloučenou ještě přidávám část homilie P. Jiřího Vojtěcha Černého:

Přál bych vám, abyste ten pocit klidu, jistoty a bezpečí, který Ježíš dává, skutečně zažili. Je osvobozující a uklidňující. Ne, opravdu se nemusíme ničeho, až už vůbec ne Boha, bát. Jediný odůvodněný strach můžeme mít jen z hříchu a ze své slabosti, s níž tak často a snadno rezignujeme na boj s pokušeními a vnějšími překážkami. A tak výzva na závěr: opřeme se o vesla své víry, naděje a lásky, zaberme silou vůle - a plujme vstříc Kristu. Tomu, který nás stále povzbuzuje: „Neboj, nebojte se! Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“

Věra Šimková

 
 
Nahoru