29.04.2015 [středa], zveřejněno: 27.04.2015, kategorie: Akce

Československo v politice velké trojky

M A S A R Y K O V A   S P O L E Č N O S T - p o b o č k a   H r a d e c  K r á l o v é

Vás zve na přednášku:

 

Č E S K O S L O V E N S K O v politice  V E L K É   T R O J K Y  (V B  -  S S S R  -  U S A)

během 2. S v ě t o v é   v á l k y

 

Přednese:

Prof.Ph.Dr. ROBERT  K V A Č E K CSc.

ve středu 29. dubna 2015 v 17,30 h v posluchárněB 9 v 1. patře budovy Filozofické fakultyUniverzity Hradec Králové

V s t u p   v o l n ý.

Cyklus přednášek se koná pod záštitou Města  Hradec  Králové a Univerzity  Hradec Králové

E-mail: ms-hk@seznam.cz

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru