28.01.2016 [čtvrtek], zveřejněno: 26.01.2016, kategorie: Akce

Československo 1945-1948 - případ hybridního režimu?

Československo 1945-1948 - případ hybridního režimu?

M A S A R Y K O V A   S P O L E Č N O S T

P o b o č k a   H R A D E C  K R Á L O V É

Vás zve na přednášku

Č E S K O S L O V E N S K O

1945-1948

Případ hybridního režimu?

Přednese: Mgr. Jaroslav B Í L E K

ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 17:30 hod.

v posluchárně  B 9 v 1. patře budovy

Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Vstup volný

Cyklus přednášek se koná pod záštitou

Magistrátu města                              

Univerzity Hradec Králové Hradec Králové                                     

Filozofické fakulty

E-mail: ms-hk@seznam.cz

 
 
Nahoru