15.12.2014, autor: Anna Matoušková, kategorie: Aktuality

Českomoravská Fatima Koclířov a Národní eucharistický kongres

Českomoravská Fatima Koclířov a Národní eucharistický kongres

První sobota v Koclířově nikdy nezklame. Tentokrát duchovní obnovu vedl P. Petr Šustáček z farnosti Kozmice u Hlučína na téma Svátost smíření. V jeho podání mnozí půjdou ke svátosti smíření s radostí. Přednáškou a kázáním při mši si získal všechny přítomné svou otevřeností i s náhledem na své kněžské povolání, v období krize v úvahách o svém poslání. Nahlédli jsme do duší zajisté mnohého kněze, o to více si vážíme jejich odvahy, síly a návratu k jejich povolání, které nám je povzbuzením.

Modlitba ke sv. Filoméně a duchovní slovo P. Pavla Dokládala v 15:30 hod. na měsíc prosinec s informací o poděkování za 25. výročí nabytí svobody v katedrále sv. Víta v Praze a zakončení jubilea 350 let trvání královohradecké diecéze. Zmínil i pořad TV Noe Kulatý stůl, kde s panem biskupem královéhradeckým Janem Vokálem připomenuli rok 2015, který bude rokem Národního eucharistického kongresu.

Po celý tento nový církevní rok budeme vytvářet cestu obnovy vztahu k eucharistii skrze osobní vztah ke „skrytému“ Ježíši v tajemství eucharistie. Každý měsíc od ledna do června 2015 budeme prožívat hlavní témata.

Na počátku června ve všech farnostech proběhne Slavnost Těla a Krve Páně a v říjnu V Brně za účasti mnoha věřících bude avizovaný Národní euchasristický kongres. Více na www.nek.cz

Před mší v 17:00 hod. P. Pavel Dokládal popřál ke krásným 100. narozeninám 20-ti letému členovi Fatimského apoštolátu. Jeho poděkování v tělesné i duchovní formě se silným hlasem bylo obdivuhodné.

Po mši jsme poprvé zazpívali znělku NEK profesora Zdeňka Pololárika, vyjadřuje ono veliké tajemství: „OBNOVUJEME S BOHEM VĚČNOU SMLOUVU A KONÁME VELIKÉ TAJEMSTVÍ, KTERÉ NÁM, KTERÉ NÁM, KRISTUS ODKÁZAL."

Je milé, že Českomoravská Fatima s obyvateli Koclířova jsou ve vzájemné shodě, první sobotu v prosinci pořádali v Kulturním domě „Den důchodců“ s bohatým programem a vystoupila i FARNÍ SCHOLA FATIMA KOCLÍŘOV pod vedením Ing. Haničky Frančákové, jak jinak, měli úspěch.

Úvodní foto: Pohled do kostela sv. Alfonze ve FA Koclířov

Foto v článku: Pohled do farního kostela sv. Filomény v Koclířově

Anna Matoušková

 

 

 

Zájezd Toskánsko a ostrov Elba

 
Nahoru